Celní jednatelství, jiné celní služby

 

Celní jednatelství, jiné celní služby

Ručení v celních režimech

V některých případech může celní úřad vyžadovat zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu volného oběhu.

Naše celní služby pro tyto případy nabízejí zajištění celního dluhu formou ručení v celních režimech, které Vám můžeme vyřídit zároveň s vyclením Vašeho zboží. Celní řízení tak proběhne rychleji a efektivněji.

 

Schválený vývozce

Pro exportně zaměřené subjekty je z hlediska zjednodušení vyclívání výhodné, zřídit si Povolení schváleného vývozce. Pomůžeme Vám splnit podmínky a projít celým procesem pro získání statutu schváleného vývozce.

 

Certifikát o původu

V rámci zastupování na Hospodářské komoře České republiky vyřizujeme certifikáty o původu zboží.

 

Spotřební daně SPD

Spotřební daní reguluje stát cenu určitých komodit za účelem zvýšení příjmů do státní pokladny anebo snížení obratu škodlivého zboží. Nejčastějšími případy pro výběr spotřební daně SPD jsou pohonné hmoty, cigarety, tabák, alkohol, technické plyny apod. Správcem spotřebních daní jsou celní úřady. Pro dovozce a podnikatelské subjekty povinované k evidenci a úhradě spotřebních daní nabízíme naše služby a zastupování před celními úřady i pro tyto případy.

 

Integrovaný tarif TARIC

Integrovaný tarif TARIC je globální databáze Evropské komise, dle které je jednoznačně určeno sazební zařazení zboží a celní sazby jako jsou cla, přídavná cla, spotřební daně apod. Mimo jiné jsou obsahem integrovaného tarifu TARIC také doplňková opatření pro dovoz a vývoz zboží ze a do třetích zemí. TARIC se průběžně dynamicky mění na základě příslušných legislativních změn, přičemž každý rok jsou vydány stovky změnových předpisů. Proto pro každý dovoz či vývoz byť i stejného druhu zboží mohou být v časovém horizontu platná jiná nařízení a je tedy třeba každý případ řešit individuálně.

V případě požadavků podáme zákazníkům v rámci celního poradenství informace ohledně aktuálního sazebního zařazení a dalších údajů k jejich zboží.

 

Identifikátor EORI číslo

Dle nařízení Komise EHS a ustanovení celního kodexu Společenství musejí být všechny hospodářské subjekty a fyzické osoby ve styku s celními orgány v členských státech Evropské unie jedinečně identifikovatelné, a to na základě identifikátoru tzv. EORI čísla, které jim je přiřazeno. Tímto EORI číslem se pak již dále prokazují při každém kontaktu s celními úřady. V České republice mohou být v EORI registru vedeny pouze subjekty a osoby, které nejsou dosud registrovány v jiném členském státu Evropské unie a mají také sídlo v České republice.

 

Celní poradenství, celní jednatelství

Informace k dovozu a vývozu zboží, průběhu vyclívání jako i určení sazebního zařazení výrobků, výše cel a daní, žádosti celnímu úřadu, asistenci a zastupování při jednáních s celními úřady, spolupráci při vyřizování závazných informací apod. To vše nabízíme formou celního poradenství a celního jednatelství.

 

Pokračovat na INTRASTAT, obchodování v EU

Informace

 

RYCHLÝ KONTAKT

Pevná linka: +420 414 115 006

Mobil:            +420 606 728 012

Email:          jksped@jksped.cz

Odpovědní formulář zde«

                         ...další kontakty zde«

Informace

8.ročník se konal 3.6.2017

 ...a opět jsme u toho...

Více informací  zde«

Důležité
 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. §81 a vyhlášky č. 518/2004 Sb. IV části.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@jksped.cz

Novinka
 
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

 

mastercard_visa

Nově jak u nás na provozovně tak u všech našich obchodních poradců lze online platit kontaktními i bezkontaktními platebními kartami VISA a MasterCard.