Řetězové závěsné vazáky

 

Vymezení okruhu použití:

 • řetězové vazáky používat ke zvedání pouze v případě známých hmotností břemen
 • nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě absence této etikety je nutno vazák odstavit
 • před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ho odstavit
 • řetězové vazáky nepoužívat v agresivních prostředích jako např. kyseliny či kyselé páry, obzvláště korozivní prostředí atd., rovněž nesmí být nasazeny pro louhovací a zinkovací koupele
 • řetězové vazáky nesmí být použity, hrozí-li nebezpečí svodu elektrického či teplotního proudu např. rozsáhlé svářečské práce apod.
 • je zakázáno pomocí řetězových vazáků transportovat osoby a dále pak obzvláště nebezpečné materiály jako např. tekuté kovy, leptavé a jaderné látky aj.
 • závěsné řetězové vazáky nesmí být použity k trhacím pracím
 • řetězy není dovoleno jakkoliv svévolně svařovat či upravovat
 • řetězové komponenty především háky musejí být uvázány celou svou funkční částí těla, není dovoleno je zatěžovat na špičce; závěsná oka a hlavy je nutné správně zvolit odpovídajíc průřezu materiálu háku, na který budou zavěšena
 • teplotní rozmezí pro nasazení řetězových vazáků G8 standard, G8 pozink a G10 je -40°C až +200°C (při +200°C až +300°C nosnost redukována na 90%, při +300°C až +400°C na 75%)
 • teplotní rozmezí pro nasazení nerezových řetězových vazáků G5 je -40°C až +500°C
 

Použití:

 • vázací řetězy jsou mimo jiné zpravidla vhodné i pro manipulaci s horkými nebo neobrobenými výrobky
 • velikost, délku, nosnost a případně způsob použití řetězových vazáků správně volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů
 • při nasazení vazáků ve vícepramenném provedení nesmí být úhel mezi jednotlivými prameny větší než 120° resp. úhel pramenů ke kolmici než 60°, v případě nesouměrného nebo nerovnoměrného zatížení pramenů musí být celková nosnost redukována na 50%
 • pohyblivé části vazáků či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat
 • při ztrátě od 10% průměru z původního výrobního průměru ocelového lana nebo průměru článků řetězu musí být daný vázací prostředek odstaven, rovněž tak zvětšení rozevření koncových háků od 10% oproti parametrům nových komponentů je příčinou k odstavení takového výrobku
 • řetězové vazáky se musejí každý rok podrobit odborné revizi autorizovanou osobou, rovněž tak každé tři roky přídavné zvláštní revizi trhlin a prasklin např. metodou elektromagnetické analýzy
 

Nebezpečí:

 • při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
 • při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
 • jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
 • různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
 • s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
 • vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy

 

Informace

 

RYCHLÝ KONTAKT

Pevná linka: +420 475 501 804

HOTLINE:     +420 721 888 492

Email:           prodej@jksped.cz

Odpovědní formulář zde«

                         ...další kontakty zde«

Informace

8.ročník se konal 3.6.2017

 ...a opět jsme u toho...

Více informací  zde«

Důležité
 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. §81 a vyhlášky č. 518/2004 Sb. IV části.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@jksped.cz

Novinka
 
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

 

mastercard_visa

Nově jak u nás na provozovně tak u všech našich obchodních poradců lze online platit kontaktními i bezkontaktními platebními kartami VISA a MasterCard.