Upínací kurty

 

Vymezení okruhu použití:

 • upínací kurty používat pouze pro zabezpečování nákladů za známých poměrů tahových sil
 • tahová síla smí na upínací kurtu působit pouze v podélném směru a nesmí překročit hodnotu udávanou na její etiketě
 • před každým nasazením upínací kurty je nutné ji vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ji odstavit
 • z důvodu rozdílných fyzikálních poměrů nesmějí být pro jeden náklad používány různé zajišťovací prostředky např. upínací kurty, kotevní řetězy apod.
 • koncové komponenty především háky musejí být uvázány celou svou funkční částí těla, není dovoleno je zatěžovat na špičce
 • teplotní rozmezí pro nasazení upínacích kurt je -40°C až +100°C
 • upínací kurty nesmějí být používány ke zvedání břemen!
 

Použití:

 • velikost, délku, případně tahovou sílu a způsob vedení upínacích kurt správně volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů
 • napínací ráčna se nesmí nacházet ve zlomu např. o hranu nákladu, musí volně procházet vzduchem, a to na bezpečném místě
 • upevňovací popruh nepřekrucovat
 • koncové komponenty (háky) nezatěžovat na špičce
 • samotný proces napínání pomocí ráčny je třeba provádět pouze rukou, bez jakékoli dopomoci prodloužením např. trubkou  
 • po ujetí kratší vzdálenosti překontrolovat upevnění a případně je nutno upínací kurty dotáhnout
 • při povolování upnutých kurt je nutno náklad předem zajistit proti samovolnému pohybu
 • pohyblivé části napínacích ráčen či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat
 

Nebezpečí:

 • při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
 • při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
 • jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
 • různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
 • s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
 • vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy

 

Informace

 

RYCHLÝ KONTAKT

Pevná linka: +420 475 501 804

HOTLINE:     +420 721 888 492

Email:           prodej@jksped.cz

Odpovědní formulář zde«

                         ...další kontakty zde«

Informace

8.ročník se konal 3.6.2017

 ...a opět jsme u toho...

Více informací  zde«

Důležité
 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. §81 a vyhlášky č. 518/2004 Sb. IV části.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@jksped.cz

Novinka
 
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

 

mastercard_visa

Nově jak u nás na provozovně tak u všech našich obchodních poradců lze online platit kontaktními i bezkontaktními platebními kartami VISA a MasterCard.