Rejstřík pojmů vázacích a manipulačních prostředků

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ŘS | ŠT | U | V | Z

 

BF

Zkratka BF znamená "bezpečnostní faktor" anglicky též SF "safety factor" a je to hodnota udávající míru bezpečnosti vázacího prostředku. Dle předpisů musí být hodnota udávána pro všechny vázací prostředky určené pro zdvihání břemen. Vyjadřuje se zpravidla číselným poměrem jako např. 7:1.
Příbuzná téma: faktor bezpečnostní

nahoru«

BIG BAGy

BIG BAG je původní anglický název pro tzv. velkoobjemové vaky z technických polypropylenových tkanin zpravidla shora v rozích se čtyřmi popruhy k zavěšení či uchopení. Dle typu horního a dolního zakončení vaku a dále pak způsobu zpracování existuje několik různých provedení, které dále podléhají mnoha volitelným parametrům jako např. rozměry půdorysu, výška či nosnost aj.
Příbuzná téma: násypka, Q Bagy, vaky tvarově stálévýsypka, zástěra

nahoru«

BSC ráčna pro upínací kurty

Napínací ráčna s BSC funkcí (angl. Belt Slip Control) svou konstrukcí dovoluje kontrolu předpínací síly a tím i povolování upínacího pásu, což je žádoucí při manipulaci s elastickým, nesourodým, volně loženým nebo k překlopení náchylným nákladem. Vhodným příkladem je např. přeprava klád nebo trubek, kdy při vykládce hrozí nebezpečí narušení stability a rozkutálení se. Ráčna s BSC funkcí navíc díky dlouhé páce a dvojitému ozubení s jemným dílkováním poskytuje zvýšený komfort při upínacích manévrech. Tato napínací ráčna je určena výhradně pro kompletaci s upínacími pásy šířky 50mm.
Příbuzná téma: díl pevný ráčnovýkurty upínacíráčny napínací

nahoru«

Celty krycí

Krycí celty jsou vyrobeny z polyesterové jemné síťoviny nebo plachtoviny různé tloušťky, kdy síťovina působí především jako estetický nebo stínící prvek, kdežto plachta je potažena PVC zátěrem, je tedy nepromokavá a může pak sloužit i dalším účelům. Celty mají zpravidla sedlo tvořené zataveným a provlečeným lankem, lze je tedy použít k vytvoření klasické lomené střechy.
Příbuzná téma: plachty krycí

nahoru«

Čelisti zkracovací

Pomocí zkracovací čelisti lze poměrně jednoduchým a rychlým způsobem libovolně nastavovat délku jednoho pramene řetězu vázacích a manipulačních prostředků z vysokopevnostních řetězů, což danému vazáku značně navyšuje variabilitu použití. Zkracovací čelisti je vhodné použít např. k nastavení délek jednotlivých pramenů řetězu vícepramenného řetězové vazáku pro manipulaci s nesourodým či nesouměrným břemenem s různými délkami obvodových výstupků nebo s těžištěm situovaným mimo středovou osu. Zkracovací čelisti jsou určeny obzvláště pro náročnější nasazení za požadavku zvýšené bezpečnosti.
Příbuzná témata: háky zkracovací, řetězy montovanésystém integrovaný zkracovací 

nahoru«

D průřez řetězu

Průřez typu D je tvořen větším množstvím materiálu než klasický průřez, proto řetězy i při zachování konstantních průměrů článků disponují větším dovoleným zatížením. V této koncepci jsou pak vyráběny v pevnostních třídách G8 a G10. Vysokopevnostní řetězy s průřezem typu D jsou obzvláště určeny pro lesní hospodářství na výrobu úvazků na stahování dřeva apod.
Příbuzná témata: řetězy pro lesní hospodářství, úvazky lesnické, úvazky pro stahování dřeva

nahoru«

daN

daN (deca newton) je měrná jednotka pro sílu, v oblasti vázacích prostředků zpravidla používaná pro sílu v tahu. 1daN=10N=1,02kg.
Příbuzná témata: zatížení vodorovné v přímém tahu, zatížení vodorovné v opásání

nahoru«

Díl upínací kurty pevný ráčnový

Pevný (ráčnový) díl upínací kurty je právě ta nestavitelná část s kontantní délkou, na které je namontována napínací ráčna. Zpravidla se vyrábí o délce 0,5m.
Příbuzná témata: BSC ráčna, díl volný pásový, kurty upínací dvoudílné, ráčny napínací

nahoru«

Díl upínací kurty volný pásový

Volný (pásový) díl upínací kurty je v podstatě tvořen pouze samotným textilním pásem na jedné straně s koncovým komponentem zpravidla hákem. Druhým koncem se pás provléká do napínací ráčny pevného (ráčnového) dílu. Délka samotného textilního pásu je víceméně neomezená a podléhá pouze výrobním možnostem.
Příbuzná témata: díl pevný ráčnový, Koepy® popruh, kurty upínací dvoudílné, popruhy zajišťovací

nahoru«

Faktor bezpečnostní BF / SF

Bezpečnostní faktor určuje míru maximálního přetížení vázacího prostředku, do jejíž výše nesmí daný výrobek při správné manipulaci s ním podlehnout destrukci či deformaci. Bezpečnostní faktor je stanoven všeobecnými bezpečnostními normami a směrnicemi a každý produkt z oblasti vázacích a manipulačních prostředků určených pro zvedání břemen musí danému bezpečnostnímu faktoru již od výroby odpovídat. Tento bezpečnostní faktor je většinou vyjádřen číselným poměrem např. 5:1.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, prostředky vázací, BF

nahoru«

Háky bezpečnostní

Bepečnostní háky svým technickým zpracováním v maximální možné míře zamezují jakémukoliv samovolnému vyklouznutí či vypadnutí zavěšeného břemene z háku.
Příbuzná témata: řetězy montované, závěsy řetězové

nahoru«

Háky kluzné lanové

Kluzné lanové háky jsou přizpůsobeny na provléknutí ocelového lana odpovídajícího průměru, které pak již dále samovolně prokluzuje okem háku, přičemž samotný hák zůstává volný k možnému zaháknutí na další vázací prostředek. Kluzné lanové háky se obzvláště používají ve spojitosti s lesnickými úvazky.
Příbuzná témata: rolny lanové, řetězy lesnické, úvazky pro stahování dřeva

nahoru«

Háky kontejnerové široké

Široký hák, jak již sám název napovídá, má velký rozchod vyústění mezi tělem a špičkou háku. Parametricky se tyto háky hodí k manipulaci s kontejnery.
Příbuzná témata: řetězy montované, řetězy vázací

nahoru«

Háky štěrbinové lanové

Štěrbinové lanové háky jsou na jedné straně namontovány na řetěz, z druhé strany štěrbina dovoluje provléknutí a zavěšení ocelového lana odpovídajícího průměru. Štěrbinové lanové háky se obzvláště používají ve spojitosti s lesnickými úvazky.
Příbuzná témata: háky štěrbinové řetězové, háky kluzné lanové, rolny lanové, řetězy lesnické

nahoru«

Háky štěrbinové řetězové

Štěrbinové řetězové háky jsou na jedné straně namontovány na řetěz, z druhé strany štěrbina dovoluje provléknutí a zavěšení jiného řetězového vazáku s odpovídajícím průměrem článků řetězu případně toho samého řetězu k vytvoření jakéhosi oka k opásání břemene. Štěrbinové řetězové háky se hojně používají ve spojitosti s lesnickými úvazky.
Příbuzná témata: háky štěrbinové lanové, řetězy pro lesní hospodářství

nahoru«

Háky zátěžové mini

Zátěžový minihák je v zásadě obdoba klasického standardního zátěžového háku avšak se zmenšenými rozměry. Nejlépe se uplatňuje pro nasazení v zúžených přístupových prostorách k zaháknutí či v lehkých dílenských podmínkách.
Příbuzná témata: háky zátěžové standard, řetězy montované, vazáky řetězové

nahoru«

Háky zátěžové maxi

Zátěžový maxihák je v zásadě obdoba klasického standardního zátěžového háku avšak ve větším provedení. Svými rozměry je předurčen k zaháknutí břemene o větším úchopovém průřezu.
Příbuzná témata: háky zátěžové standard, řetězy montované, řetězy závěsné

nahoru«

Háky zátěžové standard

Klasické provedení standardního zátěžového háku pro bezpečné pojmutí břemene s použitím vázacího řetězu.
Příbuzná témata: háky zátěžové mini, háky zátěžové maxi, řetězy vázací, řetězy kotevní

nahoru«

Háky zkracovací

Pomocí zkracovacího háku lze poměrně snadným způsobem libovolně stavět délku jednoho pramene řetězu vázacích prostředků z vysokopevnostních řetězů, což pak danému vazáku značně navyšuje variabilitu použití. Zkracovací háky je možno použít např. k nastavení délek jednotlivých pramenů řetězu vícepramenného vázacího řetězu pro manipulaci s nesourodým či nesouměrným nákladem o různých délkách obvodových výstupků nebo s těžištěm uloženým mimo středovou osu. Zkracovací háky jsou nejlevnějším dostupným zkracovacím systémem určeným především pro nenáročná nasazení.
Příbuzná témata: čelisti zkracovací, ráčny řetězové, řetězy kotevní, třmeny zkracovací

nahoru«

Hlava závěsná standard

Kombinovaný komponent standardních rozměrů z horní části vazáku určený pro zavěšení daného vázacího prostředku.
Příbuzná témata: hlava závěsná velkáoka závěsná standard, vazáky

nahoru«

Hlava závěsná velká

Kombinovaný komponent zvětšených rozměrů z horní části vazáku určený pro zavěšení daného vázacího prostředku např. na jeřábový hák velkých rozměrů.
Příbuzná témata: hlava závěsná standard, oka závěsná velká

nahoru«

Jehla průvlečná

Průvlečná jehla je základní typ zakončení lesnických řetězů ulehčující podvléknutí konce řetězu pod břemenem
Příbuzná témata: řetězy lesnické, úvazky lesnické

nahoru«

Kladky lanové

Lanové kladky se používají k vedení ocelových lan při stahování dřeva a jiných lesnických pracech.
Příbuzná témata: háky kluzné lanové, háky štěrbinové lanové, třmeny kluzné lanové

nahoru«

Kladky, kladkostroje

Kladky a kladkostroje jsou různá ruční a řetězová zdvihací zařízení se systémem převodových kol a soukolí používaná především jako dílenské náčiní.
Příbuzná témata: zvedák řetězový, zvedáky, zdviháky

nahoru«

Koepy® popruh

Značkou Koepy® se označují speciální popruhy na výrobu upínacích kurt. Tyto popruhy se vyznačují obzvláště hladkým a kluzkým povrchem, čehož je dosaženo keprovou technikou vazby s následným ultrazvukovým dočištěním. Díky kluzkému povrchu jsou pak upínací kurty odolnější proti opotřebení a déle si zachovávají svou životnost, přičemž ještě po 2000 pracovních cyklech vykazují 91% zbytkového destrukčního zatížení. U klasických popruhů je tato hodnota pouze na 40%, proto navíc Koepy® popruhy poskytují vyšší stabilitu a větší bezpečnost při přepravě nákladů. I přes vyšší počáteční pořizovací náklady na upínací kurty vyrobené z Koepy® popruhu se v delším časovém horintu, řádově již v druhém roce používání, projeví znatelné úspory, do nichž se promítne především delší životnost popruhů a tedy i minimalizovaná potřeba na obnovu či pořízení nových upínacích kurt.
Příbuzná témata: BSC ráčna, popruhy zajišťovací

nahoru«

Kurty široké pro manipulaci s vozidly

Ploché zdvihové kurty lze rovněž velmi dobře používat i ke zvedání a přemisťování vozidel. K lepšímu a šetrnějšímu kontaktu s povrchem vozidla slouží rozšířená část textilního pásu. Díky dvěma párům závěsných samonosných ok lze popruhy nasadit ve dvou různých užitných délkách.
Příbuzná témata: pásy pro odtah těžkých vozidel a strojů, pásy, popruhy textilní

nahoru«

Kurty upínací

Upínací kurty slouží k rychlému zabezpečení různých nákladů. Skládají se především z textilního polyesterového pásu a kovového napínacího členu, kterým může být některá z mnoha druhů napínacích ráčen případně pro slabší provedení svěrací zámek. K samotnému uchycení slouží kovové koncové komponenty, kterými jsou různé háky, karabiny, třmeny aj. Dle použitých komponentů a šíře textilního pásu je k dispozici velký výběr různých provedení pro různé zatěžovací síly. Délka pásu upínací kurty je skoro neomezená a dána je pouze výrobními možnostmi.
Příbuzná témata: díl upínací kurty pevný ráčnový, díl upínací kurty volný pásový, Koepy® popruh, muldy

nahoru«

Kurty upínací jednodílné nekonečné

Jednodílné upínací kurty bývají také označovány jako nekonečné, protože jsou tvořeny pouze napínacím členem tedy napínací ráčnou nebo svěracím zámkem a textilním pásem bez koncových komponentů. Proces zajištění nákladu pak probíhá tak, že pás se obtočí okolo zabezpečovaného nákladu případně i protáhne dalšími oky na uchycení, prostrčí napínací ráčnou a utáhne. Délka textilního pásu upínací kurty je téměř neomezená a podléhá jen výrobním možnostem.
Příbuzná témata: kurty upínací dvoudílné, popruhy tkané, souprava zabezpečení nákladu

nahoru«

Kurty upínací dvoudílné

Dvoudílné upínací kurty jsou tvořeny pevným (ráčnovým) dílem a volným (pásovým) dílem. Každý z dílů je na jedné straně zakončen koncovým hákem, karabinou, třmenem nebo podobným komponentem pro uchycení. Volný díl se protahuje napínací ráčnou případně svěracím zámkem, nastaví se požadovaná délka pásu a ráčnou se dotáhne. Délka pásu upínací kurty je víceméně neomezená a podléhá pouze výrobním možnostem.
Příbuzná témata: kurty upínací jednodílné, ráčny napínací, rohy ochranné

nahoru«

Kurty zdvihové nekonečné

Zdvihové nekonečné kurty jsou vyrobeny z plochých textilních tzv. tkaných popruhů ve tvaru smyčky, kdy na šířce použitého popruhu závisí výsledná celková nosnost kurty. Výhodou nekonečných zvihových kurt je značná variabilita, jednoduchost, snadná manipulace a nenáročnost na skladování. Rovněž vynikající je hodnota poměru výkonu vůči pořizovací ceně.
Příbuzná témata: popruhy tkané, pásy, popruhy textilní, smyčky jeřábnické, kurty oko / oko

nahoru«

Kurty zdvihové oko / oko

Zdvihové kurty se vyrábějí z plochých textilních tzv. tkaných popruhů s oky na koncích, kdy na šířce použitého popruhu závisí výsledná celková nosnost kurty. Na výběr jsou zesílená samonosná textilní oka nebo ocelové třmeny. Díky velké variabilitě v použití a poměrně nízké pořizovací ceně se zdvihové kurty oko / oko řadí k nejoblíbenějším vázacím prostředkům.
Příbuzná témata: kurty zdvihové nekonečné, popruhy tkané, vazáky textilní, zatížení v U formě

nahoru«

Lana ocelová

Ocelová lana se vyrábějí zpravidla splétáním a stáčením svazků ocelových obvykle pozinkovaných drátů do celků předem specifikovaných požadovaným typem průřezového jádra. Samotná ocelová lana pak dále společně s dalšími komponenty mohou sloužit k výrobě vazáků a vázacích prostředků pro zvedání a tahání břemen. Rovněž v lesním hospodářství nacházejí uplatnění.
Příbuzná témata: kladky lanové, vazáky kombinované, vazáky z ocelových lan

nahoru«

Lana textilní

Textilní lana jsou vyráběna splétáním jako konopná, polyesterová PES, polypropylenová PP nebo polyamidová PA. K dispozici jsou v metráži nebo různých uskupeních obdobou jiných vázacích prostředků jako např. nekonečné smyčky, provedení oko / oko aj.
Příbuzná témata: pásy nekonečné skládané, kurty zdvihové oko / oko, smyčky jeřábnické

nahoru«

Magnety břemenové permanentní

Permanentní břemenové magnety jsou vybaveny otočným jádrem, kdy při správném nastavení směrování pólů magnetu jednoduše pomocí obslužné páky vyvíjejí dostatečné síly pro zdvihání feromagnetických těles a nákladů.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, zvedáky, zdviháky

nahoru«

Manžety ochranné převlečné

Ochranné manžety jsou nejjednodušším ochranným prostředkem určeným převážně pro textilní vazáky a vázací prostředky, na které se v požadované délce navlékají.
Příbuzná témata: ochrany, pásy, popruhy textilní, rohy ochranné

nahoru«

Misky příchytné zápustné

Zápustné misky slouží jako příchytný bod především pro upínací kurty či kotevní řetězy. Většinou bývají zapuštěny do podlahy návěsů, přívěsných vozíků apod.
Příbuzná témata: kurty upínací, muldy, řetězy kotevní, oka příchytná zápustná

nahoru«

Muldy

Mulda je slangový výraz pro zápustnou misku převzatý z němčiny. Muldy slouží jako příchytný bod hlavně pro upínací kurty či řetězy. Většinou bývají uloženy do podlahy návěsů, přívěsných vozíků aj.
Příbuzná témata: kurty upínací, misky zápustné, oka příchytná zápustná, řetězy upínací

nahoru«

Násypka textilního pytle

Násypka je typ horního zakončení textilních pytlů BIG BAG. V podstatě se jedná o trubkovitý rukávec ze stejného materiálu jako je samotný BIG BAG někdy také označovaný jako nápustný ventil. Nejdůležitějšími parametry násypky v praktickém užití je její průměr a délka. Pro zajištění je násypka opatřena tkanicí.
Příbuzná témata: BIG BAGy, pytle textilní, vaky velkoobjemové, výsypka, zástěra

nahoru«

Ochrany

Ochranami se rozumí všechny výrobky pro ochranu vázacích prostředků nebo samotného nákladu před porušením, zničením či samovolným sklounutí, což může nastat např. v případě ostré hrany či výstupku.
Příbuzná témata: prostředky ochranné, rohy ochranné

nahoru«

Oka navařovací

Navařovací oka slouží jako příchytný bod pro upínací a vázací prostředky všude tam, kde chybí jakýkoliv úchyt či oko dostatečných parametrů k zachycení. Podmínkou je samozřejmě kovový povrch daného břemene umožňující na něm svářečské práce.
Příbuzná témata: kurty upínací, řetězy upínací, oka příchytná zápustná

nahoru«

Oka příchytná zápustná

Zápustná oka slouží jako příchytný bod např. pro upínací kurty či řetězy. Většinou jsou zapuštěny do podlahy návěsů, přívěsných vozíků atd.
Příbuzná témata: kurty upínací, misky příchytné zápustné, muldy

nahoru«

Oka závěsná standard

Základní stavební komponent standardních rozměrů určený pro zavěšování daného vázacího prostředku.
Příbuzná témata: hlava závěsná standard, oka závěsná velká, řetězy montované

nahoru«

Oka závěsná velká

Základní stavební komponent zvětšených rozměrů určený pro zavěšení daného vázacího prostředku např. na jeřábový hák velkých rozměrů.
Příbuzná témata: hlava závěsná velká, oka závěsná standard, řetězy montované

nahoru«

Pásy nekonečné skládané

Nekonečné pásy jsou vyrobeny skládanou technologií z polyesterových nebo polypropylenových vláken, když především jejichž množství určuje nosnost daného popruhu, a dutého pláště ze stejného materiálu. Tvar smyčky je ze všech hledisek značně výhodný hlavně pro různé variace nasazení. Dalšími výhodami nekonečných smyček je rovněž velice jednoduché použití, snadná manipulace, nízká vlastní hmotnost, široká nabídka vyráběných typů pro různé a i velké nosnosti a nenáročnost na skladování. To vše za téměř minimálních pořizovacích nákladů. Díky těmto vlastnostem se nekonečné skládané pásy bezesporu řadí k nejoblíbenějším vázacím prostředkům.
Příbuzná témata: pásy, popruhy textilní, popruhy skládané, smyčky jeřábnické

nahoru«

Pásy pro odtah těžkých vozidel a strojů

Technologií skládaného textilního pásu jsou vyráběny rovněž popruhy určené pro odtah vozidel a strojů. Díky velké pevnosti v tahu zvládnou i extrémní nasazení. Za zmínku rovněž stojí snadná manipulace, nízká vlastní hmotnost a nenáročnost na skladování. Díky uvedeným vlastnostem dokaží textilní pásy pro odtah plnohodnotně nahradit jakékoliv jiné zastaralé způsoby tažení vozidel.
Příbuzná témata: kurty široké pro manipulaci s vozidly, popruhy skládané

nahoru«

Pásy, popruhy textilní

Textilní vázací prostředky jsou obecně velmi oblíbené. Je to především díky vynikající manipulovatelnosti s nimi, což je dáno jejich nízkou vlastní hmotností, velkou poddajností a šetrností k povrchu manipulovaného břemene, nenáročností na skladování a údržbu a neméně i absencí zákonem předepsaných pravidelných revizních prohlídek v podobě jaké je známe třeba u vázacích prostředků z vysokopevnostních řetězů. Vše podtrhuje nepřeberná nabídka vyráběných druhů a typů textilních vázacích prostředků jako pro malá tak i značně velká zatížení za příznivé pořizovací ceny, mezi které patří např. různé textilní kurty, pásy, popruhy, vazáky, lana, pytle atd.
Příbuzná témata: popruhy skládané, popruhy tkané, vazáky textilní

nahoru«

Plachty krycí

Polyesterové krycí plachty s kašírováním PVC slouží především jako krycí ochranný prostředek před prachem, povětrnostními vlivy a slunečním zářením. Co se týče komponentů mohou být různých provedení. Dále jsou k dispozici v různých barvách a tloušťkách materiálu. Elastické uchycovací komponenty pak slouží k pružnému vypnutí plachty.
Příbuzná téma: celty krycí

nahoru«

Popruhy skládané

Skládanou technologií z polyesterových nebo polypropylenových vláken se vyrábějí pásy zpravidla jako nekonečné (jeřábnické smyčky), které mohou dále sloužit jako jakýsi polotovar pro výrobu dalších vazáků. Nosnost daného popruhu je dána hlavně množstvím implantovaných vláken z technických materiálů, a dutého pláště ze stejného materiálu. Použité textilní materiály poskytují řadu všeobecně známých výhod, díky nimž se textilní skládané pásy počítají k nejoblíbenějším vázacím prostředkům.
Příbuzná témata: pásy, popruhy textilní, smyčky jeřábnické, vazáky textilní, zatížení ve zdrhu

nahoru«

Popruhy tkané

Klasickým způsobem tkané technologie se z technických textilií vyrábějí různé pásy a popruhy, které příp. mohou sloužit dále i jako jakýsi polotovar pro výrobu dalších vázacích prostředků. Nosnost daného popruhu je pak dána hlavně šířkou samotného použitého pásu. Použité textilní materiály poskytují řadu všeobecně známých výhod, díky nimž se textilní tkané pásy řadí k nejoblíbenějším vázacím a manipulačním prostředkům.
Příbuzná témata: kurty nekonečné, kurty oko / oko, pásy, popruhy textilní, vazáky textilní

nahoru«

Popruhy upínací

Upínací popruhy nebo také kurty se používají k rychlému zajištění různých nákladů. Složeny jsou hlavně z textilního polyesterového pásu a kovového napínacího členu, což může být např. některá z poměrně velké nabídky druhů napínacích ráčen případně pro menší provedení svěrací zámek. Pro samotné uchycení jsou upínací popruhy vybaveny kovovými koncovými komponenty, jako např. různé háky, karabiny, třmeny atd. V závislosti na použitých komponentech a šířce textilního pásu jsou nabízena různá provedení pro různé zatěžovací síly. Délka pásu upínacího popruhu je téměř neomezená a podléhá pouze výrobním možnostem.
Příbuzná témata: Koepy® popruh, kurty upínací, popruhy zajišťovací, ráčny napínací

nahoru«

Popruhy zajišťovací

Zajišťovací popruh je vlastně jakási souprava složená především z textilního polyesterového pásu a kovového napínacího komponentu, čímž může být např. jedna z poměrně velké nabídky druhů napínacích ráčen případně pro menší namáhání svěrací zámek. Zajišťovací popruhy se používají k rychlému zabezpečení nákladů při přepravě. Pro samotné uchycení jsou zajišťovací popruhy vybaveny různými kovovými koncovými háky, karabinami, třmeny apod. V souvislosti s použitými komponenty a šířkou textilního pásu se nabízejí různá provedení pro různá zatížení. Délka pásu zajišťovacího popruhu je téměř neomezená a dána je víceméně jen výrobními možnostmi.
Příbuzná témata: kurty upínací, ráčny napínací, souprava pro zabezpečení nákladu

nahoru«

Prostředky manipulační

Obdoba všeobecně ustáleného pojmu pro vázací prostředky, zahrnující všechny produkty a výrobky pro manipulaci a zabezpečování nákladů a břemen.
Příbuzná témata: prostředky vázací, vazáky, zvedáky, zdviháky

nahoru«

Prostředky ochranné

Souhrnem různé ochrany a chrániče pro takové případy manipulace s náklady, kdy hrozí porušení, zničení či sklounutí nasazeného vázacího prostředku nebo i samotného nákladu skrze ostré hrany či výstupky, např. nasazené textilní vázací prostředky, přepravované papírové role nebo kartony apod.
Příbuzná témata: ochrany, rohy ochranné, vazáky textilní

nahoru«

Prostředky vázací

Všeobecně používaný název pro všechny výrobky a produkty používané v souvislosti se zvedáním, přemisťováním, zabezpečováním a manipulováním různých břemen a nákladů.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, prostředky vázací textilní, vazáky

nahoru«

Prostředky vázací textilní

Textilními vázacími prostředky se rozumí veškeré produkty či výrobky pro různé manipulace s náklady nebo břemeny, které jsou z převážné části vyrobeny většinou z technických textilií a tkanin jako např. polyester nebo polypopylen. Mezi textilní vázací prostředky patří např. upínací pásy, zdvihové popruhy a smyčky, závěsné vazáky, přepravní vaky BIG BAG atd.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, prostředky vázacívazáky

nahoru«

Pytle textilní

K výrobě textilních pytlů se používá technická tkanina z polypropylenových vláken. Textilní pytle jsou zpravidla shora v rozích opatřeny čtyřmi popruhy k zavěšení či uchopení. Druh horního a dolního zakončení pytle, dále pak způsob zpracování a volitelné výrobní parametry jako např. rozměry půdorysu, výška či nosnost předurčují každý textilní pytel ke specifickému použití.
Příbuzná témata: BIG BAGy, násypka, Q Bagy, vaky textilní tvarově stálé, výsypka, zástěra

nahoru«

Q Bagy

Q Bag je anglické označení pro tvarově stálý BIG BAG. Diagonálou přes každý roh jsou uvnitř takové vaky vyztuženy prostupnou přepážkou ze stejného materiálu jako je použit na výrobu samotného BIG BAGu. Výhodou těchto textilních pytlů je, že se jejich stěny po naplnění neprohnou do zaobleného tvaru, nýbrž zůstavají téměř rovné. Potřebný prostor vyhrazený pro skladování naplněných vaků je pak tedy značně menší, případně na stejné ploše se uskladní více naplněných Q BAGů než BIG BAGů.
Příbuzná témata: pytle textilní, vaky tvarově stálé, vaky velkoobjemové

nahoru«

Ráčny napínací

Aktivním komponentem upínacích kurt a kotevních řetězů jsou právě napínací ráčny. Řetěz nebo textilní plochý pás je prostřednictvím napínací ráčny utahován a zároveň v každém pohybovém kroku napínací ráčny aretován, aby se zabránilo zpětnému odvinutí. Každá napínací ráčna obsahuje také pojistku proti samovolnému odvinutí pásu či řetězu.
Příbuzná témata: kurty upínací, ráčny řetězové, řetězy kotevní, řetězy upínací

nahoru«

Ráčny řetězové

Řetězová ráčna má na obou koncím vřetena s protichůdným směrem závitu. Dle směru pohybu utahovací páky se vřetena současně šroubují ven nebo do těla ráčny. Na koncových vřetenech pak řetěz prochází zkracovacími háky. Tímto mechanismem je tedy možno jednak stavět potřebnou délku příliš dlouhého řetězu a zároveň ho pak dotahovat. Proti samovolnému povolení řetězu jsou řetězové ráčny vybaveny pojistkou.
Příbuzná témata: háky zkracovací, ráčny napínací, řetězy upínací

nahoru«

Rohy ochranné

Ochranné plastové rohy jsou určeny pro ochranu upínacích a zdvihacích kurt a popruhů před ostrými hranami nákladu nebo v opačném smyslu dokáží ochránit před poškozením zaříznutím kurty do měkkého či náchylného povrchu manipulovaného nákladu jako např. papírové role atd.
Příbuzná témata: ochrany, pásy, popruhy textilní, prostředky ochranné

nahoru«

Rolny lanové

Lanové rolny jsou určeny k vedení ocelových lan především v lesním hospodářství.
Příbuzná témata: háky kluzné lanové, kladky lanové, lana ocelová, řetězy lesnické

nahoru«

Řetězy hradící

Hradící řetězy jsou plastové nebo pozinkované řetězy s pogumováním o malých průřezech článků v dvoubarevném provedení, kdy se jednotlivé barvy (např. bílá / červená, žlutá / černá apod.) střídají zpravidla v úsecích 0,5m. Používají se k optickému vymezení, ohraničení či uzavření daného prostoru. Hradící řetězy se dodávají v metráži.
Příbuzná témata: řetězy ohraňovací, řetězy plastové, řetězy zábranové

nahoru«

Řetězy kotevní

Kotevní řetězy slouží k rychlému zabezpečení zpravidla těžších nebo rozměrnějších nákladů jako např. betonové profily, různé bagry, stroje a jiná technika. Skládají se z vysokopevnostního řetězu libovolné délky se zátěžovými háky na koncích a napínací řetězové ráčny. Zkracovací háky napínací ráčny umožňují dle potřeby stavět délku řetězu.
Příbuzná témata: háky zátěžové standard, háky zkracovací, ráčny řetězové, řetězy upínací

nahoru«

Řetězy lesnické

Vysokopevnostní řetězy určené k tahání břemen zakončené různými vhodnými komponenty mohou dobře sloužit k potahu a stahování dřeva v lesnictví. Některé komponenty jsou rovněž přizpůsobeny ke kombinování s ocelovým lanem. K dispozici jsou i vysokopevnostní řetězy s D průřezem, jehož prostřednictvím je navýšeno výsledné dovolené zatížení lesnického řetězu.
Příbuzná témata: D průřez řetězu, háky štěrbinové řetězové, kladky lanové, úvazky lesnické

nahoru«

Řetězy montované

Montovanými řetězy se rozumí všechny vázací řetězy a řetězové úvazky z vysokopevnostních řetězů a vybraných komponentů, kdy jednotlivé díly vazáků jsou mechanicky spojovány různými typy spojek a pojistek, čímž se dosáhne následně rozebíratelného spoje.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G4, G5, G8, G10, nerez, pozink, standard

nahoru«

Řetězy nerezové

Nerezové řetězy jsou vyrobeny z nerezových vysokopevnostních řetězů v pevnostní třídě G5 montovanou nebo svařovanou technologií. Jako vázací prostředky jsou nejvíce používány v chemickém, potravinářském a vodohospodářském průmyslu. Specifikem nerezových řetězů je lesklý stříbrný povrch.
Příbuzná témata: řetězy pro ponorná čerpadla, řetězy vysokopevnostní G5, spony zkracovací

nahoru«

Řetězy ohraňovací

Metrážované ohraňovací řetězy jsou používány k optickému ohraničení, vymezení či uzavření stanoveného prostoru. Dodávají se v malých průřezech článků v plastovém nebo pozinkovaném pogumovaném provedení s dvoubarevným rozlišením (např. žlutá / černá, bílá / červená aj.) zpravidla střídavě po úsecích 0,5m.
Příbuzná témata: řetězy hradící, řetězy plastové

nahoru«

Řetězy plastové

Plastové řetězy v metráži slouží k optickému uzavření, vymezení či ohraničení či zvoleného prostoru. Po půlmetrových úsecích se střídají dvě barvy jako např. bílá / červená, žlutá / černá atd.
Příbuzná témata: řetězy hradící, řetězy zábranové

nahoru«

Řetězy pozinkované

Pozinkované (pozinkové) řetězy mohou sloužit jako hradící a ve vysokopevnostní formě pevnostní třídy G8 i jako vázací nebo kotevní a v podstatě mohou na jakémkoliv místě zastat funkci standardních řetězů. Jejich výhodou je galvanicky pokovený zlatavý povrch zaručující delší životnost a větší odolnost proti působení vnějších vlivů např. korozi.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G8, vazáky řetězové

nahoru«

Řetězy pro lesní hospodářství

V lesním hospodářství se pro stahování dřeva používají k tomu speciálně vyvinuté vázací řetězy z vysokopevnostních řetězů s kroužkovým či D průřezem a specifických komponentů, které rovněž mohou být dobře kombinovány s ocelovým lanem.
Příbuzná témata: D průřez řetězu, řetězy lesnické, úvazky pro stahování dřeva

nahoru«

Řetězy pro ponorná čerpadla

Nerezové vázací řetězy jakostní třídy G5 mohou ve zvláštní úpravě dobře sloužit i ke spouštění a zavěšování ponorných čerpadel. Zvláštní úpravou je dosáhnuto krokově stavitelné délky vazáku.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G5, řetězy vysokopevnostní nerez

nahoru«

Řetězy svařované

Ve svařovaném provedení vázacích řetězů jsou jednotlivé díly propojeny přímo bez jakýchkoliv spojovacích členů. Dle volby se ve svařovaném provedení dodávají nerezové vázací řetězy nebo nekonečné řetězy.
Příbuzná témata: řetězy montované, řetězy nerezové, řetězy vázací

nahoru«

Řetězy upínací

Upínacími řetězy lze rychle zajistit těžké nebo objemné náklady jako např. betonové nosníky, různé bagry a jiné stroje a zařízení. Složeny jsou z vysokopevnostního řetězu se zátěžovými koncovými háky a řetězové napínací ráčny. Délku příliš dlouhého řetězu je možno nastavit pomocí zkracovacích háků umístěných na koncích napínací ráčny.
Příbuzná témata: háky zkracovací, ráčny napínací, řetězy kotevní

nahoru«

Řetězy vázací

Vázacími řetězy jsou označovány všechny produkty vyrobené s použitím vysokopevnostních řetězů určené ke zvedání, tahání a jiné manipulaci s břemeny. Dle druhu provedení a připojených komponentů je pak úže specifikován okruh jejich násleného nasazení.
Příbuzná témata: řetězy montované, řetězy svařované, vazáky řetězové, závěsy řetězové

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní jakostní třídy G4

Ekonomické provedení lesnických úvazků spadá do pevnostní třídy G4. Pevnostní třídou je pak určena maximální míra zatížení daného vazáku. Komponenty pevnostní třídy G4 mají zelenou barvu.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G5, G8, G10, úvazky lesnické

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní jakostní třídy G5

Pevnostní třídou G5 se rozumí nerezové vysokopevnostní řetězy. Označení pevnostní třídy udává koeficient maximálního zatížení. Jednotlivé díly pevnostní třídy G5 mají lesklou stříbrnou barvu.
Příbuzná témata: řetězy nerezové, řetězy pro ponorná čerpadla, řetězy svařované

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní jakostní třídy G8

Klasicky používané řetězové vázací prostředky jsou vyráběny v pevnostní třídě G8. Vysokopevnostní řetězy pak mohou být v provedení standard, kdy mají černou barvu, nebo v pozinku se zlatavým povrchem. Lesnické řetězy bývají červeně lakovány. Barva komponentů pevnostní třídy G8 je zpravidla červená.
Příbuzná témata: řetězy lesnické, řetězy pozinkované, řetězy vysokopevnostní standard

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní jakostní třídy G10

Nadstandardní řetězové vázací prostředky pevnostní třídy G10 poskytují maximální možné zatížení při zachování podobných rozměrů jako vazáky pevnostní třídy G8. Hlavním rozlišovacím znakem bývá modrá barva.
Příbuzná témata: řetězy pro lesní hospodářství, systém zkracovací integrovaný

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní nerez

Nerezové vysokopevnostní řetězy pevnostní třídy G5 se dodávají jako vazáky v montované nebo svařované podobě a najdou uplatnění obzvláště v potravinářském, chemickém a vodohospodářském průmyslu. Charakteristickým znakem je jejich stříbrné lesklé zabarvení.
Příbuzná témata: řetězy pro ponorná čerpadla, řetězy vysokopevnostní G5

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní pozink

Pozinkované (pozinkové) vysokopevnostní řetězy pevnostní třídy G8 se používají na výrobu vázacích prostředků pro nasazení v náročnějších prostředích. Díky galvanickému pokovení více odolávají rzi a jiným agresivním vlivům. Zlatavý povrch již na první pohled předurčuje jejich nezaměnitelnost.
Příbuzná témata: řetězy montované, řetězy vysokopevnostní G8

nahoru«

Řetězy vysokopevnostní standard

Standardní vysokopevnostní řetězy pevnostní třídy G8 jsou černě lakované. Okruh jejich použití je značně široký. Tvoří základní stavební prvek kotevních upínacích řetězů, lesnických úvazků i závěsných vázacích řetězů.
Příbuzná témata: řetězy kotevní, řetězy lesnické, řetězy upínací, řetězy vysokopevnostní G8

nahoru«

Řetězy zábranové

Zábranové řetězy dodávané v metráži opticky ohraničují, vymezují či jinak uzavírají stanovený prostor. K dispozici jsou v malých průřezech článků v plastovém nebo pozinkovaném gumovaném provedení o dvoubarevném rozlišení (např. bílá / červená, žlutá / černá atd.) střídavě po úsecích cca 0,5m.
Příbuzná témata: řetězy hradící, řetězy plastové, řetězy ohraňovací

nahoru«

Řetězy závěsné

Závěsné řetězy z vysokopevnostních řetězů vyrobené dle odpovídajících norem smějí být nasazeny jako zdvihací a manipulační prostředek břemen a nákladů. V souvislosti s danými předpisy však podléhají pravidelným revizím.
Příbuzná témata: vazáky kombinované, vazáky řetězové, závěsy řetězové

nahoru«

Smyčky jeřábnické

Jeřábnické smyčky nebo-li nekonečné skládané pásy patří k nejoblíbenějším vázacím prostředkům. Jsou vyrobeny z technických textilií a vláken. K jejich přednostem patří velké množství různých variant v použití, nízká vlastní hmotnost, příznivá pořizovací cena a mnoho dalších. Jednotlivá provedení jsou od sebe barevně odlišena v závislosti na nosnosti popruhu.
Příbuzná témata: pásy nekonečné skládané, pásy, popruhy textilnízatížení ve zdrhu

nahoru«

Souprava pro zabezpečení nákladu

Soupravou pro zabezpečení nákladu se zpravidla rozumí plochý textilní upínací popruh s napínací ráčnou. Tu samou funkci pro zvláštní případy dobře řeší i souprava vysokopevnostního řetězového vazáku s háky na koncích a řetězové napínací ráčny. Danou soupravou lze k přepravě poměrně jednoduše zabezpečit i poměrně těžký a objemný náklad.
Příbuzná témata: kurty upínací, popruhy zajišťovací, ráčny napínací, řetězy upínací

nahoru«

Spony kluzné lanové

Kluzná spona jako jeden komponent dokáže zkombinovat ocelové lano s vysokopevnostním řetězem. Ocelové lano je volně vedeno okem spony a řetěz je protažen tvarovanou štěrbinou, která ho zajistí proti dalšími posunu. Kluzné spony se často používají v lesním hospodářství.
Příbuzná témata: háky kluzné lanové, třmeny kluzné lanové, úvazky lesnické

nahoru«

Spony zkracovací

Zkracovací spony byly speciálně vyvinuty pro stavění délek pramenů nerezových vysokopevnostních řetězů. Zkracovací spony jsou namontovány přímo na daném nerezovém vazáku, přičemž jedna spona pojme vždy pouze jeden pramen řetězu.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G5, třmeny zkracovací

nahoru«

Svěrky na plechy

Manipulační svěrky na plechy se používají s horním úchopem (vertikální) nebo v páru či čtveřici s bočním úchopem tedy horizontální. Vertikální svěrky jsou určeny převážně k manipulaci s jednotlivými plechy nebo deskami, horizontální mohou pojmout i více plechů najednou případně dle typu i celé stohy.
Příbuzná témata: svěrky manipulační zdvihové

nahoru«

Svěrky manipulační zdvihové

Manipulační zdvihové svěrky tzv. klepeta jsou zařízení používaná pro zvedání a přepravu různých desek, plechů, trubek, skruží, kolejnic a jiných symetrických i asymetrických břemen. Převážně jsou koncipovány jako samosvěrné příp. šroubovací a dle provedení a způsobu úchopu se dají členit na vertikální, horizontální eventuelně i jiné speciální. Většina manipulačních svěrek je uzpůsobena k přímému zavěšení na hák nebo libovolný vazák, pouze některé vyžadují k použití speciální vazáky nebo řetězy.
Příbuzná témata: svěrky na plechy

nahoru«

Systém zkracovací integrovaný

Závěsné řetězové vazáky z vysokopevnostních řetězů jakostní třídy G10 jsou osazeny integrovaným zkracovacím systémem, který je moderní inovací starších technologií. Jeho koncepcí je naprosto jednoduchý a bezpečný způsob nastavování délek pramenů řetězových vazáků při použití co nejmenšího počtu stavebních komponentů. Vhodným příkladem je třeba závěsná hlava pro dvoupramenné vázací řetězy, kdy přímo v závěsném oku jsou zapuštěny zkracovací háky. Výsledkem je sjednocení nutných stavebních komponentů pouze do jediného, čímž byl vlastně snížen počet spojek a napojení, tedy z bezpečnostního hlediska rizikových míst. Zároveň bylo docíleno snížení vlastní hmotnosti daného vazáku. Co se týče nosnosti, integrovaný zkracovací systém samozřejmě vždy kopíruje parametry určeného vazáku, dovoluje tedy plné maximální zatížení dle dovoleného zatížení samotného vazáku.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G10vazáky řetězové

nahoru«

Šekly

Slangový název šekl pochází z německého slova schäkel a označuje u nás všeobecně známé vysokopevnostní třmeny. Tyto výrobky rychlým a jednoduchým způsobem spojují různé vázací prostředky jako např. nekonečné textilní pásy.
Příbuzná témata: prostředky vázací, třmeny vysokopevnostní

nahoru«

Třída jakostní (pevnostní)

Hodnota pevnostní jakostní třídy blíže specifikuje okruh vázacích prostředků, které si jsou svými parametry a nosnostmi blízké, jsou sobě přizpůsobeny a navzájem se doplňují. Pevnostní jakostní třída se vyjadřuje kódem např. G8. Samotný kód udává maximální možné a bezpečné zatížení určeného množství materiálu použitého na výrobu daného vázacího prostředku. Laicky lze také tvrdit, že se rozdíl v dovoleném zatížení jednotlivých pevnostních tříd mění přibližně v závislosti na násobku základní jednotkové hodnoty a číselné hodnoty označení pevnostní jakostní třídy.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní G4, G5, G8, G10, nerez, pozink, standard

nahoru«

Třmeny kluzné lanové

Kluzné třmeny používané pro lesnické úvazky propojují ocelová lana a vysokopevnostní řetězy. Kluzný třmen je volně navlečen na ocelovém laně a řetěz prochází tvarovanou štěrbinou, která zamezí jeho dalšímu posunu. Na jednom ocelovém laně je pak dle únosnosti možno provozovat i více kluných třmenů.
Příbuzná témata: háky kluzné lanové, spony kluzné lanové, úvazky pro stahování dřeva

nahoru«

Třmeny vysokopevnostní

Vysokopevnostní třmeny se používají k rychlým, jednoduchým a hlavně rozebíratelným spojům různých vázacích prostředků např. ocelových lan, řetězových vazáků a textilních vázacích prostředků. Jsou tvořeny jakousi skobou buď se šroubovacím čepem nebo šroubem, maticí a závlačkou.
Příbuzná témata: prostředky vázací, šekly

nahoru«

Třmeny zkracovací

Na nerezovém vazáku namontované zkracovací třmeny jsou speciálně zkonstruované právě pro nerezové vysokopevnostní řetězy. Jeden zkracovací třmen pojme jeden pramen řetězu, přičemž je jím možno libovolně nastavit délku daného řetězu.
Příbuzná témata: řetězy vysokopevnostní nerezspony zkracovací

nahoru«

Úvazky lesnické

Lesnickými úvazky jsou označovány montované vazáky z vysokopevnostních řetězů svými parametry a použitými komponenty koncipované právě pro lesnické práce a lesní hospodářství.
Příbuzná témata: řetězy lesnické, úvazky pro stahování dřeva

nahoru«

Úvazky pro stahování dřeva

Lesnické práce jako potah dřeva vyžadují speciální náčiní i v oblasti vázacích a manipulačních prostředků. Často se používají různé kladky a ocelová lana v kombinaci s řetězovými vazáky, jejichž komponenty lesnické práce značně ulehčují. Jedná se hlavně o různé kluzáky, kluzné háky a třmeny a dále pak speciální háky.
Příbuzná témata: háky kluzné, kladky lanové, lana ocelová, řetězy lesnické, třmeny kluzné

nahoru«

Vaky textilní tvarově stálé

Tvarově stálé vaky angl. Q Bagy mají uvnitř zabudován systém prostupných přepážek, které po naplnění pytle zamezují jeho deformaci do zaobleného tvaru. Rovné stěny Q Bagů pak usnadňují manipulaci s nimi jako i skladování naplněných vaků, neboť na stejné ploše se uskladní více naplněných Q BAGů než klasických BIG BAGů.
Příbuzná témata: pytle textilní, Q Bagyvaky velkoobjemové

nahoru«

Vaky velkoobjemové

Velkoobjemové vaky angl. BIG BAG jsou velké textilní pytle vyráběné z technických polypropylenových tkanin. V horních rozích disponují čtyřmi popruhy k uchopení nebo zavěšení. Existuje mnoho různých provedení, které se liší hlavně typem horního a dolního zakončení BIG BAGu. Nosnost, rozměry půdorysu a výška je pak jen výběr ze základních volitelných parametrů nutně známých k zakázkové výrobě velkoobjemových vaků.
Příbuzná téma: násypka, pytle textilnívaky tvarově stálévýsypka, zástěra

nahoru«

Vazáky

Vazáky se obecně označují všechny samonosné vázací prostředky zpravidla zavěšované na jiný manipulační prostředek schopné nějakým způsobem pojmout břemeno či náklad. Dle počtu svazků a způsobu provedení se mohou dělit na jednopramenné, dvoupramenné, třípramenné, čtyřpramenné, věncové, nekonečné atd.
Příbuzná témata: prostředky vázací, prostředky manipulační

nahoru«

Vazáky kombinované řetěz / ocelové lano

Kombinované vazáky řetěz / ocelové lano jsou používány např. pro manipulaci s horkými břemeny nebo náklady s drsným a ostrým povrchem, kdy vysokopevnostní řetěz bez problému odolává danému namáhání a ocelové lano zprostředkovává snadné podvlečení vazáku pod břemenem.
Příbuzná témata: lana ocelová, řetězy vázací, vazáky

nahoru«

Vazáky kombinované textilní oko / hák

Tkané nebo skládané popruhy s namontovanými koncovými komponenty se nazývají kombinovanými textilními vazáky. Zpravidla bývají v provedení shora se závěsným okem nebo hlavou a dole se zátěžovými standardními háky. Počet popruhů pak dále dělí kombinované textilní vazáky na jednopramenné, dvoupramenné, třípramenné a čtyřpramenné.
Příbuzná témata: hák zátěžový, hlava závěsná, popruhy tkané, popruhy skládané

nahoru«

Vazáky řetězové

Hlavním článkem řetězových vazáků jsou vysokopevnostní řetězy. Dle provedení mohou být použity k tahání, zvedání nebo zabezpečování břemen pro různé příležitosti.
Příbuzná témata: řetězy kotevní, řetězy vázací, úvazky lesnické, závěsy řetězové

nahoru«

Vazáky textilní

Vázací prostředky s použitím technických tkanin a vláken lze označovat jako vazáky textilní. Plnohodnotně dokážou nahradit vazáky z ocelových lan nebo závěsné řetězy.
Příbuzná témata: pásy, popruhy textilní, řetězy závěsné, vazáky z ocelových lan

nahoru«

Vazáky věncové

Vazáky zvláštního uspořádání, kdy je na závěsný element namontován pouze vysokopevnostní řetěz nebo ocelové lano v podobě velkého oka, se nazývají věncové. Vhodné jsou k manipulaci s dlouhými břemeny, např. trubky, kolejnice apod.
Příbuzná témata: lana ocelová, vazáky, vazáky kombinované

nahoru«

Vazáky z ocelových lan

Vazáky z ocelových lan jsou takové, jejichž částečným mnohdy podstatným komponentem jsou ocelová lana. Dostupná provedení jsou víceméně shodná jako pro textilní kombinované vazáky a řetězové vazáky.
Příbuzná témata: lana ocelová, vazáky řetězové, vazáky kombinované textilní

nahoru«

Vazáky z textilních lan

S použitím textilních lan lze rovněž vyrábět prakticky totožné vazáky obdobou textilním a ocelolanovým vázacím prostředkům. Textilní lana je možno také kombinovat s ocelovými komponenty.
Příbuzná témata: lana ocelová, pásy, popruhy textilnívazáky kombinované textilní

nahoru«

Výsypka textilního pytle

Výsypka je typ dolního vyústění textilních vaků BIG BAG, přesněji opak násypky. Jedná se vlastně o trubkovitý rukávec o určité délce a průměru ze stejného materiálu jako je samotný textilní pytel, někdy také označovaný jako výpustný ventil. K uzavření výsypky slouží všitá tkanice.
Příbuzná témata: BIG BAGy, násypka, pytle textilní, vaky velkoobjemové, zástěra

nahoru«

Zástěra textilního pytle

Zástěra je plátěný prodloužený okraj textilních pytlů, který je opatřen tkanicí pro uzavření. V případě, že je zástěra umístěna shora, jde o překryvnou zástěru, která není určena pro zatížení, pakliže je zespodu, jedná se o nosnou zástěru, jejíž nosnost odpovídá parametrům daného BIG BAGu.
Příbuzná témata: BIG BAGy, násypka, pytle textilní, vaky velkoobjemové, výsypka

nahoru«

Zatížení svislé v přímém tahu

Zatížení svislé v přímém tahu působí na zavěšený vázací prostředek svisle prakticky ve směru zemské přitažlivosti. Příkladem je třeba náklad zavěšený na jednopramenném vázacím řetězu.
Příbuzná témata: řetězy vázací, zatížení svislé v U forměvodorovné v přímém tahu, daN

nahoru«

Zatížení svislé v U formě (podvléknutí)

Hodnotou dovoleného svislého zatížení pro U formu podvléknutím je udána nosnost vazáku, který je dvojmo zavěšený ve tvaru písmene U a břemeno volně spočívá ve středu jeho smyčky. Koeficient zatížení v U fomě je 2. Příkladem může být např. trubka zdola obepnutá textilním nekonečným pásem, přičemž oba konce nekonečného pásu jsou směrem nahoru zavěšeny na jeřábovém háku.
Příbuzná témata: pásy nekonečné, zatížení svislé ve zdrhu, vodorovné v opásání, daN

nahoru«

Zatížení svislé ve zdrhu (sešněrování)

Z fyzikálního hlediska podléhá vázací prostředek ve zdrhu svislému zatížení, jehož dovolená mez je vůči dovolenému svislému zatížení v přímém tahu konstatně nižší. Celý vztah se rovněž dá vyjádřit hodnotovým koeficientem 0,8. Jako příklad poslouží např. betonový nosník celkově obepnutý textilním skrz sebe provlečeným nekonečným pásem ("na bejka"), který je jedním koncem zavěšen na jeřábovém háku.
Příbuzná témata: pásy nekonečné, zatížení svislé v přímém tahu, vodorovné v opásání, daN

nahoru«

Zatížení vodorovné v opásání

Zatížení ve vodorovném opásání platí pro vázací prostředek, který ve tvaru písmene O nebo U obepíná a zabezpečuje břemeno. Zatěžující tahová síla pak na vázací prostředek působí na U (O) obvod vázacího prostředku směrem ven. Sada sudů na korbě nákladního auta k sobě připnutých jednodílnou upínací kurtou je vhodným příkladem zajištění ve tvaru písmene O a tvar písmene U nastave např. když upínací dvoudílnou kurtou je připevněn stoh prázdných palet na nákladním návěsu.
Příbuzná témata: kurty upínací, zatížení svislé ve zdrhu, vodorovné v přímém tahu, daN

nahoru«

Zatížení vodorovné v přímém tahu

Zatížení v přímém tahu ve vodorovném smyslu zaznamenává síly působící na vázací prostředek podélně s ním. Takový případ nastane např. když upínací dvoudílnou kurtou je na jedné straně zachycen roh napnuté plachty druhou stranou upínací kurty připevněný ke stromu.
Příbuzná témata: kurty upínací, zatížení svislé v přímém tahu, daN

nahoru«

Závěsy ocelolanové

Ocelolanovými vazáky se rozumí veškeré vázací prostředky částečně nebo zcela vyrobené z ocelových lan určené k pojmutí nákladu např. vodorovným tahem, svislým zavěšením apod.
Příbuzná témata: lana ocelovávazáky kombinované, vazáky z ocelových lan

nahoru«

Závěsy řetězové

Řetězové závěsy jsou mimo jiné vyrobeny z vysokopevnostních řetězů a jsou určené převážně k manipulaci s břemeny ve svislém zavěšení.
Příbuzná témata: řetězy vázací, řetězy závěsné, vazáky řetězové

nahoru«

Zvedák řehtačkový

Řehtačkovým zvedákem je nazýván kladkostroj, jehož pohon je zprostředkováván pohybem páky integrované řetězové ráčny. Takto ovládaný řetěz vedený přes převodní kladky a soukolí pak zdvihá nebo spouští břemeno.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, zvedák řetězový, zvedáky, zdviháky

nahoru«

Zvedák řetězový

Řetězový zvedák přenáší pomocí různých soukolí a převodních kladek sílu potřebnou k pohonu zvedáku prostřednictvím řetězu na koncový hák, který zajišťuje zvedání či spouštění břemene.
Příbuzná témata: prostředky manipulační, zvedák řehtačkový, zvedáky, zdviháky

nahoru«

Zvedáky, zdviháky

Různé manipulační prostředky jinde nezařazené a svou funkcí zajišťující zvedání či zdvihání břemen lze zkrátka nazvat zvedáky nebo zdviháky. Sem patří různé kladky, kladkostroje, permanentní břemenové magnety, hevery apod.
Příbuzná témata: magnety břemenové, prostředky manipulační, kladky a kladkostroje

Informace

 

RYCHLÝ KONTAKT

Pevná linka: +420 475 501 804

HOTLINE:     +420 721 888 492

Email:           prodej@jksped.cz

Odpovědní formulář zde«

                         ...další kontakty zde«

Informace

8.ročník se konal 3.6.2017

 ...a opět jsme u toho...

Více informací  zde«

Důležité
 
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Poskytujeme náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. §81 a vyhlášky č. 518/2004 Sb. IV části.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@jksped.cz

Novinka
 
PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

 

mastercard_visa

Nově jak u nás na provozovně tak u všech našich obchodních poradců lze online platit kontaktními i bezkontaktními platebními kartami VISA a MasterCard.