Ekologie, kvalita a bezpečnost vázacích prostředků

Ekologie a vázací prostředky

Od 1.6.2007 běží v zemích Evropské unie program managementu chemických látek zvaný REACh, který nařizuje výrobcům v daných časových úsecích povinnou registraci určitých chemických látek obsažených ve svých výrobcích. Jednak musejí být výrobky testovány na volně unikající chemické látky podléhající toho času registraci a dále dle čl.33 REACh napříč celým dodavatelským řetězcem vzniká povinnost informovanosti o obsahu zvláště znepokojivých chemický látek ve výrobku vypsaných na zveřejněné kandidátské listině.

Tímto ujišťujeme, že naše textilní vázací prostředky vyrobené z textilních syntetických popruhů neobsahují žádné samovolně se uvolňující chemické látky, které by měly být registrovány a zároveň neobsahují žádné chemické látky z aktuální kandidátské listiny z 28.10.2008 dle čl.59 REACh v míře přes 0,1%.

Našimi dlouholetými dodavateli jsou výhradně renomované společnosti z Německa, Rakouska, Holandska, Francie a Itálie a partneři z České republiky, čímž je zaručena kvalita materiálu, zboží a výrobků.

Mimoto veškeré zakázky odbavujeme v maximálním souladu s životním prostředím a cca 99% výrobních a ostatních odpadů je recyklováno.

Kvalitní dodavatelé, kvalitní komponenty, kvalitní výrobky

Mezi naše přední dodavatele se řadí velké renomované firmy z Německa, Rakouska, Holandska, Itálie, Francie ale i Čech, přičemž jejich dlouholetá působnost a tradice na evropském ale i celosvětovém trhu dostatečně prověřuje kvalitu dodávaného zboží.

V maximální možné míře se distancujeme od výrobků z Číny, jejichž funkčnost bývá v určitém ohledu nejvíce omezena nepřesností výrobních tolerancí a dále pak výrobků z Polska, které často neodpovídají požadovaným technickým parametrům a praktickým nárokům. Tyto výrobky se sice řadí k jedněm z nejlevnějších, nicméně po prvotních vlastních zkušenostech a z reakcí našich zákazníků k tomuto zboží přistupujeme s nedůvěrou.

Protože se v našem oboru jedná o vázací prostředky a manipulační techniku, tedy nářadí a zařízení, se kterými lidé pracují často v nebezpečných situacích, náročných či stížených podmínkách nebo za jinak omezených poměrů, musejí se na tyto výrobky spolehnout a důvěřovat jim, nechceme tak již od základu nabízet zboží, o kterém sami nejsme přesvědčeni a zadávat tak podnět k případným svízelným případům.

Vždyť každý ví, že kvalitní nástroje předurčují vysokou efektivitu práce a následně i úsporu času, starostí a nákladů.

Bezpečnost vázacích prostředků

Naše výrobky jsou sestaveny z prověřených komponentů, k výrobě nepoužíváme abnormálně levné součásti, jejichž kvalita pak může souviset právě s jejich zjevně nízkou cenou, naše háky jsou opatřeny stabilními a pevnými pojistkami, námi používané řetězy vykazují až o 20% vyšší tvrdost než běžné řetězy ve standardu DIN, komponenty vázacích řetězů nesou H identifikátor evropských výrobců, naše vázací prostředky jsou opatřeny stanovenými evidenčními štítky s údaji a odpovídají zákonem předepsaným normám a bezpečnostním strojním směrnicím. Především se jedná o normy EN12195 pro vázací prostředky na zabezpečování nákladů nebo EN1492, EN818, EN1677 pro vázací prostředky pro zdvihání břemen. Jsou zpravidla vyráběny v souladu s kvalitativními normami ISO9001 nebo DIN29001. Za normálních provozních podmínek se při zdvihu na textilní vázací prostředky vztahuje bezpečnostní faktor 7:1, na ocelová lana a vysokopevnostní třmeny 5:1, vysokopevnostní řetězy a komponenty 4:1, ostatní 2:1. Upínací kurty a jejich komponenty odpovídají bezpečnostnímu faktoru 2:1. Uvedené hodnoty jsou ale minimální a v některých případech mohou naše výrobky snést i podstatně vyšší destrukční zatížení. Řetězové komponenty jsou pravidelně testovány zkušebním zatížením.

0 Comment
CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru