Profil firmy JK SPED

Firma vznikla v roce 1993 původně jako JK celní jednatelství a zabývala se výhradně lokálním poskytováním celních služeb. V roce 2003 prošla firma zásadními změnami, jednak ve svém novém názvu JK SPED platném již do současnosti, ale hlavně v oboru své působnosti, když nově začala pro své zákazníky zajišťovat přepravy nákladů, a dále pak prodej a výrobu vázacích a manipulačních prostředků. Vstupem do EU se také nabídka našich služeb z oblasti cla a celnictví rozrostla o zpracovávání statistického hlášení intrastat a následně i zavedení moderního elektronického vyclívání. Strategie marketingu postupně vyzdvihla firmu v rámci své činnosti na úroveň partnera mnoha renomovaných společností, ale i státních podniků, prakticky bez jakéhokoliv omezení regionalizací ve všech svých oborech činnosti.

V současnosti působí firma v několika spolu poměrně úzce souvisejících oborech – celní služby / intrastat, dopravní služby, prodej a výroba vázacích prostředků a zdvihacích zařízení, prodej manipulační techniky, služby okolo manipulace s materiálem, dodávky nářadí, nástrojů, spojovacího materiálu a osobních ochranných pracovních pomůcek , čímž jsme díky mnohaletým zkušenostem a jazykovým znalostem schopni plnit požadavky na komplexně zpracované dodávky zboží zákazníků v rámci ČR i téměř celé Evropy. Srdcovou záležitostí pak je poskytování služeb v oblasti grafologie. Náš produktový mix výrobků a služeb je určen skoro všem, stavebním firmám, dopravcům a dopravním firmám, obchodníkům, dovozcům a vývozcům, výrobcům, ale i drobným zákazníkům.

Vázací prostředky dodáváme a vyrábíme bez jakýchkoliv příplatků za nestandard přímo na míru dle požadavků zákazníka. Rovněž množství a variabilita našich stálých skladových zásob poskytuje dostatečný prostor pro expresní požadavky.

Nářadí a pracovní nástroje nabízíme téměř ve všech dostupných značkách.

Profil firmy

Provozovatel: Daniel Kadlec
Obchodní název: Daniel Kadlec, JK SPED
Ochranná obchodní známka: JK SPED
Provozovna s parkovištěm:

(prodejní sklad, poštovní a zasílací adresa)

Přístavní 432/8, 400 07   Ústí nad Labem – Krásné Březno
(budova přístavů a celního úřadu – boční vchod)
Sídlo – fakturační adresa: Resslova 854/24, 400 01   Ústí nad Labem
IČ: 04417097
DIČ (VAT): CZ7702133131
Výpis z živnostenského rejstříku: 351001/U2015/9955/Vi, č.j.ŽO/5439/2015/Vi/6
Koncese na dopravu: 351001/U2015/9955/Vi, č.j.ŽO/5439/2015/Vi/5
Zápis do ŽL o provozovně 351001/U2015/12583/Di, č.j.ŽO/6679/2015/Di/3
Čísla účtů pro bezhotovostní platby: CZK: 9062842001/5500    Raiffeisenbank

CZK: 115-4082950277/0100 Komerční banka

EUR: 221103473   Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN DE26850503000221103473

BIC OSDDDE81

Pracovní doba: kanceláře:         PO-PÁ 7:00-15:30

prodejní sklad: PO-PÁ 6:50-16:00

SO+NE + jiné časy dle domluvy

Výpis z registru ekonomických subjektů ARES

Výpis, živnostenské listy, osvědčení o registraci DIČ a koncese  k nahlednutí

Historie naší firmy v datech

1993 – vznik firmy jako Celní jednatelství

2002 – v srpnu povodně v Ústí nad Labem, kulminace 11,9m, v kancelářích firmy cca 20cm vody

2003 – změna názvu firmy na JK SPED

2003 – rozšíření nabídky o prodej vázacích prostředků

2004 – první internetové stránky

2004 – rozšíření nabídky o dopravní služby

2004 – vstup ČR do EU, zásadní změny ve vyclívání

2005 – významný začátek budování vztahů se strategickými zahraničními obchodními partnery

2005 – druhé internetové stránky

2006 – rozšíření nabídky o výrobu vázacích prostředků

2006 – třetí internetové stránky, nově na bázi vlastního redakčního systému

2007 – nově možnost elektronického podávání exportních dokladů

2007 – začátek odbavování kontejnerové dopravy

2007 – zvětšení prostor zázemí firmy o 80%

2007 – nárůst obratu firmy o 65%, dosud největší v historii

2008 – rozšíření nabídky o grafologii

2008 – nově vyclívání na celní poště Praha

2009 – ekonomická krize ve světě a ČR, pokles průměrného měsíčního obratu o 15%

2009 – rozšíření nabídky o drobnou manipulační techniku a služby okolo ní

2009 – nově možnost elektronického podávání dokladů Karnet TIR

2009 – čtvrté internetové stránky

2009 – zprovoznění JK SPED bazaru

2009 – závěrem roku pravděpodobně ústup ekonomické krize, průměrný hrubý roční obrat nakonec překonal obrat předchozího roku

2010 – rozšíření tuzemské spolupráce se spřátelenými konkurenčními firmami

2010 – registrace ochranné známky JK SPED

2010 – nářadí, nástroje, spojovací materiál a osobní ochranné pracovní pomůcky jako náš nový obor působnosti

2010 – kompletní přestavba a rekonstrukce areálu, zvětšení firemních ploch o více jak 100%

2010 – ve firmě pracuje 9 zaměstnanců

2010 – v souvislosti na uspokojení rozličných požadavků našich zákazníků se náš okruh dodavatelů významně rozšířil, v rámci ČR, Evropy a Asie spolupracujeme nyní již s více jak stovkou kvalitních stálých partnerů

2010 – hrubý obrat firmy opět navýšen, a to téměř o 70%!!!

2011 – oficiální spuštění elektronického vyclívání dovozů

2011 – spuštění paralelního webu na naší nové adrese www.celnirizeni.cz

2011 – ve firmě je nyní již 10 zaměstnanců

2011 – nově v rámci vlastních možností provádíme nedestruktivní defektoskopické zkoušky vázacích prostředků

2011 – skladem je trvale k dispozici 18 různých druhů vysokopevnostních řetězů v metráži včetně velkého množství příslušných zátěžových komponentů

2011 – navýšení hrubého obratu firmy o 40%

2012 – začátkem roku hodnota skladu čítá 36.000 měrných jednotek všeho zboží, hmotnost zboží na skladě dosahuje 22.000kg

2012 – vydání prvního tištěného plnobarevného katalogu

2012 – firma disponuje 7 vozidly, jejichž průměrné stáří je 1,5roku

2012 – průběžné rozsáhlé změny internetových stránek

2012 – v druhé polovině roku skladem přes 40.000 měrných jednotek všeho zboží, trvale k dispozici 23 různých druhů vysokopevnostních řetězů v metráži

2012 – nově dodávky různých zvedáků a kladkostrojů přímo ze skladu, z toho ruční a řehtačkové kladkostroje se zdvihem dle přání na míru

2012 – 12 zaměstnanců působí ve firmě

2012 – oproti minulému roku hrubý obrat narostl o 10%

2013 – ve dnech 10.-12.5. pod záštitou JK SPED sponzorská a propagační akce EUROparty JEEP WRANGLER Promotion v areálu Šiklův mlýn Dolní Rožínka

2013 – v červnu povodně v Ústí nad Labem, kulminace 10,7m, naše firma unikla jen o fous

2013 – pořízení průmyslových šicích strojů do produkce

2013 – na podzim počátek dlouhodobé intervence směnných kurzů ČNB

2013 – koncem roku začátek přestavby a rekonstrukce spojené s navýšením ploch zázemí firmy o téměř 150%

2013 – hrubý obrat firmy meziročně stoupl o 20%, procentuálně znatelné navýšení pokrytí trhu

2013 – celní služby rozšířeny o aktivity při Hospodářské komoře České republiky

2014 – začátkem roku uvedeny do provozu dva nové sklady z přestavbového plánu

2014 – v březnu dosažen nejvyšší meziměsíční obrat od začátku působení firmy

2014 – skladem trvale k dispozici 30 různých druhů zátěžových řetězů v metráži v celkové délce přes 3km a k tomu příslušných komponentů

2014 – v červenci překonán nejvyšší meziměsíční obrat z března 2014

2014 – dotažení projektu vlastního parkoviště

2014 – výrazně se rozrostl počet našich reklamních banerů v ulicích

2014 – meziroční obrat navýšen o 10%

2014 – na konci roku jsou skladové zásoby tvořeny 82.000 měrnými jednotkami všeho zboží, hmotnost zboží na skladě je 32.500kg

2015 – skladem více než 40 typů vysokopevnostních třmenů až do nosnosti 35000kg v celkovém objemu okolo 1500 kusů

2015 – vývoj a následně počátek vlastní výroby dynamických tažných pásů

2015 – pro vlastní produkci šitých výrobků skladem k dispozici 25 druhů textilních popruhů v metráži v celkové délce přes 10km

2015 – dne 20.6. JK SPED spolupořádá a je hlavním partnerem 6.ročníku adrenalinového závodu UHELNÝ MUŽ

2015 – v polovině roku rozšířena stálá nabídka skladových zásob pevnostních řetězů, ocelových lan, textilních lan, textilních popruhů aj.

2015 – zahájena vlastní produkce kvalitních kožených pracovních rukavic

2015 – nově skladem v nabídce černé kladkostroje a vysokotonážní kladkostroje a zvedáky

2015 – začátkem srpna otevřena vzorkovna v místě provozovny firmy

2015 – pořízení linky pro automatické odměření a odstřih textilních popruhů

2015 – koncem roku restrukturalizace ve vedení firmy, nově vzniklá firma Daniel Kadlec, JK SPED postupně přebírá veškeré aktivity původní firmy Gabriela Nagozenski, JK SPED

2015 – meziroční hrubý obrat se zvýšil o cca 15%

2016 – začátkem roku pořízení dalšího průmyslového výkonnějšího nového šicího stroje obzvláště pro šití extra silných materiálů

2016 – od ledna zaměstnána nová kolegyně první OZP pro šití textilních výrobků na plný úvazek, poskytujeme náhradní plnění

2016 – rozšířen sortiment půjčovny a nově trvale do produktové palety zařazeny a naskladněny výrobky pro práce ve výškách

2016 – provedeny úpravy ve skladech pro navýšení kapacity včetně pořízení potřebné techniky

2016 – zprovoznění nové chemické laboratoře pro defektoskopické zkoušky materiálů

2016 – dne 11.6. JK SPED opět hlavním partnerem a spolupořadatelem již 7.ročníku závodu UHELNÝ MUŽ

2016 – skladem cca 40 typů textilních popruhů v délce okolo 30km v šířích 25 až 300mm

2016 – aktuálně ve výstavbě erární fitness centrum a přidružené zázemí

2016 – koncem roku ve značné míře rozšířeny skladové zásoby textilních lan až do průměru 35mm

2017 – v únoru dokončeny šatny a sociální zázemí pro erární fitness centrum

2017 – začátkem roku kompletně přechod na plně bezdrátové telekomunikační služby, internet, virtuální fax a spuštěno EET na čtyřech okruzích

2017 – nově u nás online akceptace platebních karet jak na provozovně tak i u všech našich obchodních poradců

2017 – od června nově v našem týmu tři noví zaměstnanci – jedna kolegyně na celní deklaraci, jedna pro šití textilních výrobků a jeden technik do výroby

2017 – dne 3.6. se JK SPED opět plně angažuje v adrenalinové záležitosti 8.ročníku závodu UHELNÝ MUŽ