Řetězové vazáky třídy G8 standard s velkým okem třípramenné

5.580 20.139 

Smazat filtr

Základní délka řetězu je jeden metr. Metry navíc jsou přidávány k základní délce řetězu na každém prameni.

This field can't be Empty
Počet
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

 • vysokopevnostní řetěz v černém laku, komponenty lakované červeně eventuálně pozinkované
 • k výběru klasické anebo velké závěsné oko
 • průměr materiálu článků řetězu 6 až 32mm, nosnost ve svislém zatížení do 67000kg
 • dle DIN EN 818-4
 • výhody: úsporné provedení namísto čtyřpramenného pro mnohé aplikace, široká škála řetězových komponentů, možnost zkracování řetězu pomocí různých typů zkracovačů
 • použití: dle provedení řetězy na manipulaci se skružemi, jeřáby, demolice, stavby, dílenské i exterierové použití apod.

Další informace

Hmotnost -
Nosnost β=0°-45°/45°-60° (kg)

4250/3000, 6700/4750, 11200/8000

Typ závěsu

Oko velké / standard hák, Oko velké / bezpečnostní hák, Oko velké / oko velké, Oko velké / oko standard

Zkracovací komplet

0 pramenů s hákem, 3 prameny s hákem, 0 pramenů s čelistmi, 3 prameny s čelistmi

Technické parametry

Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mohou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na dotaz.
Závěsné oko standard
Zatížení (kg) Řetěz (mm) B D L
1120 6 60 13 110
1500 7 60 13 110
2000 8 60 16 110
3150 10 75 18 135
5300 13 90 22 160
8000 16 100 26 180
10000 18 110 32 200
15000 20 140 36 260
17000 22 160 40 300
25000 26 180 45 340
36000 32 190 51 350
45000 32 200 57 400
Závěsná hlava standard
Zatížení (kg) 45°       60° Řetěz (mm)   B1  D1   L1   B2 D2   L2
  3150   2240   6   75 18 135   25 13   54
  3150   2240   7   75 18 135   25 13   54
  4250   3000   8   90 22 160   34 16   70
  6700   4750 10 100 26 180   40 18   85
11200   8000 13 110 32 200   50 22 115
17000 11800 16 140 36 260   65 26 140
21200 15000 18 180 45 340   70 32 150
26500 18000 20 190 51 350   70 32 150
31500 22400 22 190 51 350   75 36 170
45000 31500 26 200 57 400   80 40 170
67000 47500 32 250 72 460 100 51 200
Závěsné oko velké
Zatížení (kg) Řetěz (mm)   B  D   L
2000   8 140 22 260
3150 10 140 22 260
5300 13 140 26 260
8000 16 140 32 260
Závěsná hlava velká
Zatížení (kg) 45°       60° Řetěz (mm)   B1  D1   L1 B2 D2   L2
  4250   3000   8 140 22 260 25 13   54
  6700   4750 10 140 26 260 40 18   85
11200   8000 13 140 32 260 40 18   85
17000 11800 16 140 36 260 50 22 115
Minihák zátěžový
Zatížení (kg) Řetěz (mm)  A   F  G   L
1120   6 25 15 20   73
2000   7 30 19 27   86
2000   8 30 19 27   86
3150 10 36 24 33 105
5300 13 44 29 40 129
8000 16 53 36 46 155
Standardhák zátěžový
Zatížení (kg) Řetěz (mm)  A  G   L
  1120   6 23 22   83
  2000   7 27 25   95
  2000   8 27 25   95
  3150 10 35 35 120
  5300 13 42 43 146
  8000 16 50 51 170
12500 18 52 52 183
12500 20 52 52 183
15000 22 75 67 260
21200 26 80 75 280
31500 32 90 80 318
Maxihák zátěžový
Zatížení (kg) Řetěz (mm)  A  G   L
1120   6 29 29 105
2000   7 29 29 119
2000   8 34 30 119
3150 10 41 34 131
Bezpečnostní hák
Zatížení (kg) Řetěz (mm)   A  G    L
  1120   6   30 25   99
  2000   7   34 28 125
  2000   8   34 28 125
  3150 10   46 36 151
  5300 13   53 45 190
  8000 16   67 51 210
12500 20   68 57 290
15000 22   80 62 320
21200 26 100 68 345
Široký kontejnerový hák
Zatížení (kg) Řetěz (mm)    A  D   F  G    L  O
  1120   6   49 10 20 26   96 18
  2000   8   63 12 21 26 122 25
  3150 10   76 14 31 37 153 32
  5300 13   86 18 37 42 181 40
  8000 16 100 24 45 50 207 35
12500 20 112 26 60 67 235 40
15000 22 124 30 65 70 265 47
21200 26 134 36 73 80 305 54
31500 32 152 38 83 93 327 60
Paralelní zkracovací hák s vidlicí
Zatížení (kg) Řetěz (mm)  A    L
  1120   6   7   41
  2000   7 10   49
  2000   8 10   49
  3150 10 11   70
  5300 13 15   86
  8000 16 20   98
12500 18 24 117
12500 20 24 117
15000 22 26 139
Zkracovací čelist standardní
Zatížení (kg) Řetěz (mm)   B    L
  1120   6   38   46
  2000   7   50   63
  2000   8   50   63
  3150 10   55   71
  5300 13   78 100
  8000 16   98 125
12500 20   — 158
15000 22   — 198
21200 26   — 226
31500 32   — 240

Zátěžové diagramy

Upínání nákladů kotevními řetězy dle DIN/EN

Níže uvedené hmotnosti odpovídají břemenům zajištěným kotevními upínacími řetězy na běžných nákladních vozidlech bez jiného speciálního jištění. Pro podvalníky typu Goldhoffer apod. s tvarovými profily jsou stanoveny jiné hmotnostní limity.

Maximální hmotnost nákladu při použití vždy dvou kotevních řetězů po a proti směru jízdy (rozpětí úhlů α=20°-45°; β=45°-90°, třecí síly nezohleněny μ=0)

řetězy v mm max. hmotnost nákladu v kg
G8 G10
6 2240
8 4000 5000
10 6300 8000
13 10000 13000
16 16000

Maximální hmotnost nákladu při použití vždy dvou kotevních řetězů po a proti směru jízdy (rozpětí úhlů α=20°-45°; β=30°-45°, třecí síly nezohledněny μ=0)

řetězy v mm max. hmotnost nákladu v kg
G8 G10
6 1550
8 2800 3500
10 4400 5600
13 7400 9100
16 11200

Nelze-li zajistit rozpětí úhlů dle horních dvou možností, musí být náklad zajištěn dle obrázku vlevo. Při úhlu α<20° je třeba navíc náklad zabezpečit z boku a při úhlu β>45° musí být náklad dozajištěn jak po tak i proti směru jízdy.

Návody k použití

Vymezení okruhu použití:

 • řetězové vazáky používat ke zvedání pouze v případě známých hmotností břemen
 • nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě absence této etikety je nutno vazák odstavit
 • před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ho odstavit
 • řetězové vazáky nepoužívat v agresivních prostředích jako např. kyseliny či kyselé páry, obzvláště korozivní prostředí atd., rovněž nesmí být nasazeny pro louhovací a zinkovací koupele
 • řetězové vazáky nesmí být použity, hrozí-li nebezpečí svodu elektrického či teplotního proudu např. rozsáhlé svářečské práce apod.
 • je zakázáno pomocí řetězových vazáků transportovat osoby a dále pak obzvláště nebezpečné materiály jako např. tekuté kovy, leptavé a jaderné látky aj.
 • závěsné řetězové vazáky nesmí být použity k trhacím pracím
 • řetězy není dovoleno jakkoliv svévolně svařovat či upravovat
 • řetězové komponenty především háky musejí být uvázány celou svou funkční částí těla, není dovoleno je zatěžovat na špičce; závěsná oka a hlavy je nutné správně zvolit odpovídajíc průřezu materiálu háku, na který budou zavěšena
 • teplotní rozmezí pro nasazení řetězových vazáků G8 standard, G8 pozink a G10 je -40°C až +200°C (při +200°C až +300°C nosnost redukována na 90%, při +300°C až +400°C na 75%)
 • teplotní rozmezí pro nasazení nerezových řetězových vazáků G5 je -40°C až +500°C

Použití:

 • vázací řetězy jsou mimo jiné zpravidla vhodné i pro manipulaci s horkými nebo neobrobenými výrobky
 • velikost, délku, nosnost a případně způsob použití řetězových vazáků správně volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů
 • při nasazení vazáků ve vícepramenném provedení nesmí být úhel mezi jednotlivými prameny větší než 120° resp. úhel pramenů ke kolmici než 60°, v případě nesouměrného nebo nerovnoměrného zatížení pramenů musí být celková nosnost redukována na 50%
 • pohyblivé části vazáků či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat
 • při ztrátě od 10% průměru z původního výrobního průměru ocelového lana nebo průměru článků řetězu musí být daný vázací prostředek odstaven, rovněž tak zvětšení rozevření koncových háků od 10% oproti parametrům nových komponentů je příčinou k odstavení takového výrobku
 • řetězové vazáky se musejí každý rok podrobit odborné revizi autorizovanou osobou, rovněž tak každé tři roky přídavné zvláštní revizi trhlin a prasklin např. metodou elektromagnetické analýzy

Nebezpečí:

 • při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
 • při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
 • jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
 • různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
 • s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
 • vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy
CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru