Řetězové vazáky třídy G8 standard nekonečné

445 17.771 

Smazat filtr

Základní délka řetězu je jeden metr. Metry navíc jsou přidávány k základní délce řetězu.

This field can't be Empty
Počet
Katalogové číslo: - Kategorie: ,

Popis

 • vysokopevnostní černě lakovaný řetěz
 • celistvé svařované provedení nebo montované provedení se spojkou
 • průměr materiálu článků řetězu 6 až 32mm, nosnost ve svislém zatížení až 63000kg
 • dle DIN EN 818-4
 • výhody: robustní výrobek s dlouhou životností oproti jiným nekonečným vázacím prostředkům, jednoduchá manipulace
 • použití: poměrně univerzální použití, manipulace s tyčovinou, pražci, kolejnicemi, I a T profily, rourami, či materiálem ve svazcích apod.

Další informace

Hmotnost -
Provedení

Svařované, Se spojkou

Nosnost β=0°/0°-45°/45°-60°/šněr. 0° (kg)

2240/1230/900/1800, 3000/1650/1200/2500, 4000/2200/1600/3150, 6300/3600/2520/5000, 10600/5800/4240/8500/, 16000/9000/6400/12500, 25000/13750/10000/20000, 30000/16500/12000/23600, 42400/23300/17000/33500, 63000/34650/25200/50000

Zátěžové diagramy

Tabulky nosností dle pevnostních tříd řetězů

Následující tabulky udávají nosnost daného provedení vázacího řetězu (v kg) v závislosti na průměru materiálu článků (v mm) použitého vysokopevnostního řetězu a na způsobu použití tohoto vazáku. Hodnoty jsou platné pouze pro nové vázací prostředky a za ideálních podmínek, nejsou zde totiž již zohledněny další ovlivňující faktory jako např. míra opotřebení, okolní teplota, vycentrování těžiště břemene atd.
Úhel ß nesmí za žádných okolností přesáhnout 60°!
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G6 nerez
úhel ß 0-45° 45-60° 0-45° 45°-60° 0-45° 45-60°
mm kg kg kg kg kg kg kg
6 750 1000 750 1600 1120 1600 1120
8 1250 1700 1250 2650 1800 2650 1800
10 2000 2800 2000 4250 3000 4250 3000
13 3200 4500 3200 6700 4750 6700 4750
16 5000 7100 5000 10000 7500  7500 7500
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G8 standard / pozink
úhel ß 0-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0-45° 45-60°
mm kg kg kg kg kg kg kg
6 1120 1600 1120 2360 1700 2360 1700
7 1500 2120 1500 3150 2240 3150 2240
8 2000 2800 2000 4250 3000 4250 3000
10 3150 4250 3150 6700 4750 6700 4750
13 5300 7500 5300 11200 8000 11200 8000
16 8000 11200 8000 17000 11800 17000 11800
18 10000 14000 10000 21200 15000 21200 15000
20 12500 18000 12500 26500 18000 26500 18000
22 15000 21200 15000 31500 22400 31500 22400
26 21200 30000 21200 45000 31500 45000 31500
32 31500 45000 31500 67000 47500 67000 47500
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G10 extra
úhel ß 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0°-45° 45-60°
mm kg kg kg kg kg kg kg
6 1400 2000 1400 3000 2100 3000 2100
8 2500 3500 2500 5200 3700 5200 3700
10 4000 5600 4000 8400 6000 8400 6000
13 6500 9100 6500 13600 9700 13600 9700
16 10000 14000 10000 21000 15000 21000 15000

Přepočítací koeficienty nosností v závislosti na typu zatížení

Udávaný koeficient představuje násobek základní nosnosti vázacího prostředku pro danou formu zatížení. Je-li vícepramenný vázací prostředek zatěžován nerovnoměrně, má-li například každý pramen jiný odkláněcí úhel nebo je těžiště nákladu na pramenech rozloženo nerovnoměrně, musí být celková nosnost vázacího prostředku redukována na 50%.

 1. přímý tah
 2. zdrh (sešněrování)
 3. U-forma (podvléknutí)
 4. otevřený triangl ß=0°-45°
 5. otevřený triangl ß=45°-60°
 6. uzavřený triangl ß=0°-45°
 7. doupramenný nebo v páru ß=0°-45°
 8. dvoupramenný nebo v páru ß=45°-60°
 9. v páru zdrhem ß=0°-45°
 10. v páru zdrhem ß=45°-60°
 11. třípramenné ß=0°-45°
 12. třípramenné ß=45°-60°
 13. čtyřpramenné ß=0°-45°
 14. čtyřpramenné ß=45°-60°

Návody k použití

Vymezení okruhu použití:

 • řetězové vazáky používat ke zvedání pouze v případě známých hmotností břemen
 • nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě absence této etikety je nutno vazák odstavit
 • před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ho odstavit
 • řetězové vazáky nepoužívat v agresivních prostředích jako např. kyseliny či kyselé páry, obzvláště korozivní prostředí atd., rovněž nesmí být nasazeny pro louhovací a zinkovací koupele
 • řetězové vazáky nesmí být použity, hrozí-li nebezpečí svodu elektrického či teplotního proudu např. rozsáhlé svářečské práce apod.
 • je zakázáno pomocí řetězových vazáků transportovat osoby a dále pak obzvláště nebezpečné materiály jako např. tekuté kovy, leptavé a jaderné látky aj.
 • závěsné řetězové vazáky nesmí být použity k trhacím pracím
 • řetězy není dovoleno jakkoliv svévolně svařovat či upravovat
 • řetězové komponenty především háky musejí být uvázány celou svou funkční částí těla, není dovoleno je zatěžovat na špičce; závěsná oka a hlavy je nutné správně zvolit odpovídajíc průřezu materiálu háku, na který budou zavěšena
 • teplotní rozmezí pro nasazení řetězových vazáků G8 standard, G8 pozink a G10 je -40°C až +200°C (při +200°C až +300°C nosnost redukována na 90%, při +300°C až +400°C na 75%)
 • teplotní rozmezí pro nasazení nerezových řetězových vazáků G5 je -40°C až +500°C

Použití:

 • vázací řetězy jsou mimo jiné zpravidla vhodné i pro manipulaci s horkými nebo neobrobenými výrobky
 • velikost, délku, nosnost a případně způsob použití řetězových vazáků správně volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů
 • při nasazení vazáků ve vícepramenném provedení nesmí být úhel mezi jednotlivými prameny větší než 120° resp. úhel pramenů ke kolmici než 60°, v případě nesouměrného nebo nerovnoměrného zatížení pramenů musí být celková nosnost redukována na 50%
 • pohyblivé části vazáků či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat
 • při ztrátě od 10% průměru z původního výrobního průměru ocelového lana nebo průměru článků řetězu musí být daný vázací prostředek odstaven, rovněž tak zvětšení rozevření koncových háků od 10% oproti parametrům nových komponentů je příčinou k odstavení takového výrobku
 • řetězové vazáky se musejí každý rok podrobit odborné revizi autorizovanou osobou, rovněž tak každé tři roky přídavné zvláštní revizi trhlin a prasklin např. metodou elektromagnetické analýzy

Nebezpečí:

 • při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
 • při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
 • jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
 • různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
 • s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
 • vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy
CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru