Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (především jméno, příjmení, telefonní čísla, emailové adresy a poštovní adresy) jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb provozovatele dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@jksped.cz.

Použití webových stránek

Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány výhradně pro informační účely. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou formu nabídky, jak je definována v příslušných právních předpisech.

Informace a služby uvedené na těchto webových stránkách mohou být kdykoli upraveny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Soubory Cookie

Při návštěvě našich stránek mohou být ve vašem počítači ukládány informace v podobě souborů cookie. Soubory cookie jsou využívány výhradně za účelem optimalizace webových stránek. V nastavení svého webového prohlížeče můžete zvolit možnost tyto soubory cookie nepřijmout a nepoužívat. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že některé funkce nebudou k dispozici.

Google Analytics 

Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroje pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroje Google Analytics využívají soubory cookie, tzn. textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují provádět analýzu tohoto webu. Informace vytvářené soubory cookie o vašem způsobu používání těchto webových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Pokud však na tomto webu aktivujete možnost anonymizace IP adresy, pak v případě, že se nacházíte na území členského státu EU nebo v jiném státě dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, vaše IP adresa bude nejprve zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google ve Spojených státech přenesena a uložena kompletní IP adresa. Tyto webové stránky využívají aktivní anonymizaci IP adresy. Na žádost provozovatele těchto webových stránek společnost Google využívá tyto informace, aby vyhodnotila vaše používání tohoto webu a mohla následně vytvořit zprávy o aktivitách na těchto stránkách a poskytnout provozovateli těchto webových stránek dodatečné služby související s použitím webu a internetu.

IP adresa přenesená prostřednictvím vašeho prohlížeče s využitím nástrojů Google Analytics nebude kombinována s ostatními daty od společnosti Google. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie neukládal. Rádi bychom vám však připomněli, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vytvářená soubory cookie, které se vztahují k vašemu používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), stáhněte si a nainstalujte modul plug-in nacházející se na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.