Používáte čínské vázací řetězy?

Vázací řetězy a řetězové komponenty v evropském standardu

Každá řetězárna nebo výrobce komponentů pro vázací řetězy má za určitých okolností výhradní právo k jedinečnému identifikátoru, kterým své výrobky může značit. Samozřejmě značení výrobků je pro daného výrobce v jeho samotném zájmu, proto pokud výrobce identifikátor vlastní, tak v drtivé většině vysokopevnostní řetězy a řetězové komponenty pro vázací řetězy toto značení nesou. Jedná se o značku H+jedno- až dvoumístné číslo např. H2 nebo H61. Výrobce, aby měl a mohl toto značení používat, musí nejprve splnit určité registrační, provozní a výrobní podmínky, na jejichž základě pak obdrží úředně přidělenou značku. Splnění těchto podmínek není zcela jednoduchým procesem, proto pro koncové uživatele takto označených výrobků je do jisté míry zárukou, že se jedná o plně certifikované a normované řetězy a řetězové komponenty, přičemž 99% vydaných identifikačních značek H je ve vlastnictví evropských řetězáren nebo výrobců řetězových komponentů.

Níže je vyobrazeno několik různých komponentů nesoucích oficiální značku výrobce, ve všech případech se jedná buď o francouzského, německého, rakouského, italského nebo švédského vlastníka identifikátoru:

Řetězy a řetězové komponenty bez značení

V druhé řadě stojí výrobky, které sice nesou název či jakousi značku výrobce, dokonce i nezbytné značení CE, nikoliv však identifikátor H. Jedná se zpravidla o výrobky z Asie, které se do Evropy ve velkém množství dovážejí. Řetězy a řetězové komponenty např. z Ameriky neodpovídají evropským normám, a proto se s nimi lze setkat jen velice zřídka.

Podstatou rozdílu mezi kvalitními komponenty od renomovaných výrobců a čínskými komponenty je především životnost a s tím úzce spojená bezpečnost. Čínské komponenty sice v momentě prodeje mohou vykazovat hodnoty určené normami, logicky jinak by ani nesměly přijít do oběhu, ale dané parametry během krátké doby ztrácejí ze svých hodnot. Důvodem je přinejmenším složení a kvalita použitého materiálu. To, že se pak parametry daného komponentu v průběhu nasazení změnily, nelze v praxi běžným způsobem zjistit. V konečném důsledku, kdy u řetězových vazáků je zákonem předepsána revize v intervalu jednoho roku, je pak u těchto čínských řetězů zcela nedostatečně podchycena kontrola výchylky parametrů daného vazáku a revize v těchto případech ztrácí i mnoho ze své podstaty. Bezpečnost použití takového řetězového vazáku je pak v poměrně vysoké míře narušena, přičemž uživatel toto zpravidla zjistí až v momentě nastalé havárie.

Jestliže tedy řetězy, oka, spojky, háky nebo jiné komponenty na Vašich vázacích řetězech vypadají jako níže vyobrazené příklady, tedy s naprostou absencí značky H, pak již víte, odkud pocházejí vázací prostředky ve Vašem provoze:

0 Comment
CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru