Spona lanová kluzná přímá

388   (469  včetně DPH)

Počet

Popis

 • dovolená tahová síla 4000daN (není určeno ke zvedání!)
 • určeno pro stavění řetězu 8mm
 • bez povrchové úpravy

Další informace

Hmotnost 0.3 kg

Zátěžové diagramy

Tabulka maximálních tahových sil lesnických úvazků

Hodnoty v tabulce udávají maximální dovolené zatížení v tahu (daN) v závislosti na pevnostní třídě a průměru článků řetězu. V žádném případě nejsou dané údaje totožné s nosností ve visu!
 1. průměr článků řetězu v mm
 2. pevnostní třída G4, pevnost v daN
 3. pevnostní třída G8 s klasickým průřezem, pevnost v daN
 4. pevnostní třída G8 s D průřezem, pevnost v daN
 5. pevnostní třída G10 s D průřezem, pevnost v daN

Přepočet tahové síly navijáku působící na lanovou kladku

Pro úhel lana 0°
max. tahová síla navijáku = 50% dovoleného tahového zatížení kladky
Pro úhel lana 90°
max. tahová síla navijáku = 75% dovoleného tahového zatížení kladky
Pro úhel lana 120°
max. tahová síla navijáku = 100% dovoleného tahového zatížení kladky
Lanové rolny nepoužívat ke zvedání břemen!

Návody k použití

Vymezení okruhu použití:

 • lesnické, tažné a vyprošťovací řetězové úvazky používat výhradně ke stahování břemen
 • před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ho odstavit
 • je zakázáno pomocí řetězových vazáků transportovat osoby
 • lesnické úvazky, tažné řetězy a vyprošťovací řetězy nesmějí být používány ke zvedání břemen!

Použití:

 • velikost, délku, nosnost a případně způsob použití řetězových vazáků správně volit dle tabulky tahových sil
 • pohyblivé části vazáků či koncových komponentů je třeba pravidelně promazávat
 • uvedené tahové síly jsou maximální hodnoty a platí pouze při horizontálním tahu za použití nových stavebních dílců řetězového vazáku
 • výrobky jsou určeny pro horizontální posun a odtah břemen, stromů, klád apod.
 • nepoužívat k vertikálnímu zvedání břemen!

Nebezpečí:

 • při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
 • při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
 • jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
 • různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
 • s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
 • vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy
CzechEnglishGermanRussianSlovak
Nahoru